Prosimy Cię, Jezu,

wieczysty Oblubieńcze naszych serc

– wybieraj sobie z tego świata,

coraz to nowe zastępy dusz gotowych do służby,

tak, by wzrastała Twoja chwała w niebie

i pomnażało się Boże Królestwo na ziemi.

 

 

Matko pięknej miłości i wielkiego miłosierdzia

oraz Pośredniczko nasza u Boga,

mów swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi,

że Kościół potrzebuje

nowych ofiarnych powołań.

 

 

Święta Tereso, która obiecałaś,

że będziesz spuszczać z nieba deszcz róż, prosimy,

by użyźnił on glebę serc dziewczęcych

i budził w nich potrzebę i pragnienie

wstępowania także do naszej rodziny duchowej,

której Ty jesteś Patronką.

Amen.

 

Wielki Post

jest czasem sprzyjającym odnowieniu siebie w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego Słowie, w sakramentach i w bliźnim.

Pan - który podczas czterdziestu dni spędzonych na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela - wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść.


Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach potrzebujących.

Papież Franciszek

Święta

Niedziela, Rok A, I Czwarta Niedziela Wielkiego Postu, Rok A

Galeria

Wyszukiwanie