Prosimy Cię, Jezu,

wieczysty Oblubieńcze naszych serc

– wybieraj sobie z tego świata,

coraz to nowe zastępy dusz gotowych do służby,

tak, by wzrastała Twoja chwała w niebie

i pomnażało się Boże Królestwo na ziemi.

 

 

Matko pięknej miłości i wielkiego miłosierdzia

oraz Pośredniczko nasza u Boga,

mów swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi,

że Kościół potrzebuje

nowych ofiarnych powołań.

 

 

Święta Tereso, która obiecałaś,

że będziesz spuszczać z nieba deszcz róż, prosimy,

by użyźnił on glebę serc dziewczęcych

i budził w nich potrzebę i pragnienie

wstępowania także do naszej rodziny duchowej,

której Ty jesteś Patronką.

Amen.

NIE IDZIE O TO...

 

żeby być kochanym, ale żeby kochać

żeby używać, lecz żeby dawać

żeby się przeprowadzać, ale żeby być w drodze

żeby wyczekiwać pokoju, ale żeby go stwarzać

żeby Bóg czynił, co ja chcę, ale żebym ja czynił, co Bóg chce

żeby pytać, co ludzie o mnie myślą, ale co Bóg o mnie powie

żeby wszystko poznać, ale żeby poznane wprowadzać w czyn

żeby uciekać od cierpień, ale żeby widzieć w nich sens

żeby wiedzieć kiedy umrę, ale żeby być gotowym żyć w Bogu.

Święta

Galeria

Wyszukiwanie