Prosimy Cię, Jezu,

wieczysty Oblubieńcze naszych serc

– wybieraj sobie z tego świata

coraz to nowe zastępy dusz,

godnych Twej świętej miłości i kieruj je

do naszej Rodziny duchowej,

by tak wzrastała Twoja chwała w niebie

i pomnażało się Twoje Królestwo na ziemi.

 

 

Matko pięknej miłości i wielkiego miłosierdzia

oraz Pośredniczko Wszelkich łask,

mów swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi,

że Rodzina nasza potrzebuje

i pragnie większej liczby dobrych powołań.

 

 

Święta Tereso której tak bardzo ufamy,

spuszczaj nam z nieba obfity deszcz róż,

który oby użyźnił glebę serc dziewczęcych

i budził w nich potrzebę i pragnienie

wstępowania w szeregi naszej Rodziny,

której Ty jesteś Patronką.

Amen.

 

 

Życie jest czasem,

aby kochać

i być kochanym...

papież Franciszek

 

 

Święta

Galeria

Wyszukiwanie