Najważniejsze wyprawy w życiu,
to wychodzenie
ludziom naprzeciw.
Henry Boye

 

 

 

 

...Każda nasza myśl, słowa i czyny
muszą być ukierunkowane
 na chwałę Boga i szerzenie Jego królestwa.
bł. HenryNewman

 

 

Od 14 do 17 lipca trwała ewangelizacja nad Jeziorem Białym w Okunince k/ Włodawy, prowadzona głównie przez osoby świeckie ze wspólnot i ruchów katolickich.

Wspomagało ich kilku kapłanów, kleryków oraz kilkanaście sióstr zakonnych.

Nad całością czuwali: ks. Tomasz Bieliński - dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji oraz ks. Mateusz Czubak - koordynator ds. nowej ewangelizacji w Diecezji siedleckiej.

Każdego roku w lipcu odbywają się uroczystości odpustowe upamiętniające Tajne Misje Unickie w Lesie Sumierz k. Kolembród, kiedy to  nocą 30 kwietnia 1905 roku na leśną polanę w Sumierzu przybyło około 5 tys. prześladowanych przez władze carskie unitów, aby wziąć udział w nabożeństwie i przystąpić do sakramentów świętych.

Zdarzenie to opisał Reymont w sposób piękny i poetycki w książce pod tytułem: Z ziemi chełmskiej.

 

Ewangelizacja nad jeziorem Białym.

Opieka nad młodzieżą zgromadzoną w Pratulinie

oraz służba jako: "Pomoc powołaniowa".

  26.05.2012 r. w Warszawie odbył się Kongres Misyjny pod hasłem „Budujemy most misyjny z bł. Janem Pawłem II”. To hasło zgromadziło dzieci, dla których dalekie kraje stają się bliskie, dzieci o innym kolorze skóry są bliskie, a pomoc misjom ważnym zadaniem.

  Dwa tysiące dzieci – przedstawicieli 29 diecezji Polski – przybyło do warszawskiego ogrodu WSD diecezji warszawko-praskiej. Przybyli także misjonarze i misjonarki z różnych zgromadzeń, młodzi wolontariusze i wielu przyjaciół misji oraz goście z 5 kontynentów. Nie zabrakło również dzieci z naszej parafii. Dzięki ofiarności Księdza Proboszcza Prał. Eugeniusza Filipiuka mogliśmy zakupić kongresowe stroje – zielone koszulki, które oznaczały, że reprezentujemy Afrykę.

  Uczestnicy Kongresu mogli odwiedzić kilkanaście misyjnych stanowisk, gdzie przez spotkania, prezentacje i zabawę mogli poznać świat misyjny. Bardzo łatwo można było zamienić się w Chińczyka lub Indianina, zamieszkać w amazońskim domku, przymierzyć oryginalne stroje, spróbować swoich sił w obcym języku czy też zagrać w olbrzymiego chińczyka.

  Prawdziwą atrakcją dla uczestników Kongresu stało się zbieranie misyjnych autografów. Kongresowe książeczki zapełniały się podpisami misjonarzy i misjonarek z różnych kontynentów.

  Najważniejszym szczebelkiem w budowaniu misyjnych mostów jest modlitwa. Wszystkich uczestników, małych i dużych połączyła Eucharystia, którą sprawował abp Henryk Hosera SAC. Podczas kongresu modliliśmy się za dzieci świata, a szczególnie za najmłodszych mieszkańców Sudanu Południowego. To był piękny gest braterstwa dzieci wobec dzieci, które kochają Kościół jak swój dom.

   Zostały także poświęcone misyjne różańce, które związane były z kongresowym zadaniem. Noszone na nadgarstku będą  przypominać o łączności z braćmi i siostrami na całym świecie. Na zakończenie Mszy św. rozradowany tłum dzieci, animatorów i misjonarzy zakrzyknął A B C D E F G H i…… J-JEZUS!!! Poleciały w górę, aż do NIEBA, kongresowe kolorowe czapeczki!

  Kto dotrwał do końca spotkania, ten miał okazję zaśpiewać koronkę do Bożego Miłosierdzia z góralskim zespołem „Zbyrcok” i przedstawicielami Misyjnego Apostolstwa Dzieci Niepełnosprawnych. Tą modlitwą zakończyliśmy nasze kongresowe spotkanie.
s. A. Sławatyniec

Autor: s. Anna Sławatyniec

Powrót


W czasie ferii zimowych w dniach 14-15 lutego 2011 r. s. Anna i s. Bożena gościły w Katolickiej Szkole Kontemplacji i Ewangelizacji Młodych DZIECI ŚWIATŁOŚCI w Swolszewicach Małych nad zalewem Sulejowskim, w diecezji Łódzkiej,


gdzie prowadziły wykłady dla młodzieży na temat apostolstwa w świecie współczesnym, powołania zakonnego,


ewangelizacji oraz dzieliły się własnym doświadczeniem pracy z młodzieżą oraz z dziećmi.Pomagały również w przygotowaniach do ewangelizacji w parafiach podczas zbliżających się rekolekcji wielkopostnych.

 

Ponadto, na zaproszenie księży, siostry prowadziły katechezy w Wolborzu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w Technikum Hodowli Koni, Liceum Ogólnokształcącym i w Szkole Zawodowej.

Nie mogło oczywiście zabraknąć sióstr podczas takiego wydarzenia w życiu Kościoła.

Niezapomnianym przeżyciem była modlitwa w milionowym tłumie wiernych z całego świata, którzy przybyli na uroczystości beatyfikacyjne oraz możliwość oddania czci relikwiom  bł. Jana Pawła II, którego trumna była tego dnia wystawiona do późnych godzin nocnych w Bazylice św. Piotra.Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiejw Archidiecezji Łódzkiej.Siostry naszego Zgromadzenia na terenie diecezji łódzkiej były zaangażowane w przygotowania związane z peregrynacją kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w następujących  parafiach: Wolbórz, Golesze-Swolszewice, Srock.W kolegiacie Wolborskiej oraz w kościele w Srocku (dekanat tuszyński), siostry zostały poproszone o prowadzenie czuwania dla wiernych przed Cudownym Obrazem Matki Bożej.

Powrót

 W drugiej połowie lipca dzieci z siedleckich parafii uczestniczyły w “Święcie dzieci” w Rawie Mazowieckiej u Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa. Inicjatorem tego wyjazdu był proboszcz parafii katedralnej ks. Eugeniusz Filipiuk przy współpracy s. Anny Sławatyniec i pani Bernardety Czerskiej.

  Dzieci miały możliwość przeżycia tego czasu w sposób odmienny od rytmu codzienności. Każdy dzień rozpoczynał się i kończył modlitwą. Oprócz tego dzieci rozważały Słowo Boże, które starały się wprowadzić w swoje codzienne życie. Przed wieczorną modlitwą dawały świadectwo, jak udało im się zrealizować wezwanie Jezusa.

  Były uczone samodzielności: dysponowania pieniędzmi, robienia zakupów, przygotowywania posiłków oraz utrzymania porządku w pokoju.

 Organizatorzy zaplanowali także interesujące formy rozrywki zespołowej: dzień sportu, twórczości i teatru. Każdy uczestnik brał udział we wszystkich formach warsztatów, co pozwoliło im wszechstronnie rozwijać zainteresowania. Najwięcej wrażeń wzbudziły zajęcia sportowe, na które złożyły się dyscypliny: “rybki”, “narty”, “kręgle” i różne gry zręcznościowe. Jeżeli chodzi o zajęcia z zakresu edukacji teatralnej, młodzi adepci sztuki mieli możliwość wykazania się talentem aktorskim oraz przebrać w oryginalne stroje. Wszystkim uczestnikom - “aktorom” zadziwiająco udało się wcielić w wyznaczone role.

  Najważniejszym punktem dnia była Eucharystia, podczas której dzieci spotykały się z Jezusem wielbiąc Go śpiewem i tańcem. Poznawane piosenki do głębi poruszały serca i na długo pozostaną w pamięci dzieci.

  Dzień kończył się inscenizacją bajki z głębokim przesłaniem przygotowywanej i wystawianej przez animatorów poszczególnych grup. Bajki te wzbudzały ogromny aplauz i zainteresowanie.

  Pobyt w Miasteczku Krwi Chrystusa pozwolił dzieciom zapomnieć o nudzie, komputerach, telewizji, a nawet o domu rodzinnym. Taka forma wypoczynku gwarantuje rozwój duchowy, fizyczny i intelektualny oraz uczy wrażliwości na innych i dostrzegania ich potrzeb.

Powrót

W dniu 30.06.2009 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Siedlcach pod opieką s. Anny Sławatyniec wzięły udział w Diecezjalnym Kongresie Misyjnym, który odbył się w Serpelicach nad Bugiem. Dzieci modliły się tam w intencji misji oraz poznawały pracę misjonarzy z Kamerunu. Na to spotkanie dzieci wraz z siostrą Anną przygotowały specjalne stroje. Grupa siedlecka reprezentowała Europę i Amerykę. Głównym organizatorem z ramienia diecezji siedleckiej był ks. Bernard Błoński.

Powrót

Powrót


Serdecznie pozdrawiam wszystkich członków Sodalicji Mariańskiej w Polsce.

Dziękuję za czas wspólnie przeżytych rekolekcji. Bardzo ciepło je wspominam, zwłaszcza rodzinną atmosferę, i otwartość grupy na głoszone słowo.

Wszystkich uczestników w modlitwie polecam Panu Bogu przez wstawiennictwo naszej Patronki rekolekcyjnej – świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i zapraszam do lektury treści konferencji...

s. Bożena z Siedlec

 "Prawdziwą ucztą dla ducha i przyjemnością intelektualną były konferencje prowadzone przez siostrę Bożenkę ze Zgromadzenia Sióstr Bezhabitowych". 

 

(...) Wracając myślą do tych niezapomnianych spotkań z Siostrą Bożenką, do Jej przemyśleń, z którymi potrafiła się z nami dzielić w sposób serdeczny i bezpośredni, i które były dawaniem świadectwa własnej wiary, pragnę gorąco Jej podziękować, nie tylko w imieniu własnym, ale myślę, że w imieniu wszystkich uczestników rekolekcji, za wzruszenia jakich nam dostarczyła". Zofia Parzniewska 

http://www.sodalicja.pl/strona.7558.html

   Dnia 8 października 2008 r. s. Teresa Nowotka ze swoją młodzieżą w „Ekonomiku” przygotowała montaż słowno-muzyczny p.t. „Nie lękajcie dzielić się miłością".

  Treści nawiązywały do nauczania Jana Pawła II skierowanego do młodych. W spektaklu udział wzięło około 60 uczniów z kl. I, II i III.

  Po montażu rozpoczęła działalność kawiarenka „Dzielmy się miłością”. W pięknie przygotowanym wnętrzu podawano kawę, herbatę, upieczone przez uczniów i ich rodziców ciasta. Rolę kelnerów z prawdziwym wdziękiem pełnili uczniowie.

  Datki zbierane do puszek zasiliły fundusz stypendialny Fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”, która przyznaje stypendia uczniom uzdolnionym, pochodzącym z ubogich rodzin.

Powrót

 20 grudnia odbyło się w naszej szkole wigilijne spotkanie opłatkowe. Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas dostojni goście, a wśród nich: Jego Ekscelencja ks. biskup Henryk Tomasik, wiceprezydent miasta Siedlce ­Pani Marta Sosnowska, wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatury w Siedlcach – Pani Jadwiga Wielgos-Mikołajewska.

Na ten szczególny dzień sala gimnastyczna zmieniła się wprost nie do poznania: zaciemnione okna, roziskrzone gwiazdami zabudowania Betlejem, szopka, kapliczka, zaspy śnieżne... Wszystko ogromne, rozświetlone i piękne. Wzdłuż całej sali był ustawiony świątecznie udekorowany wigilijny stół.

W tej niezwykłej scenerii uczestnicy spotkania obejrzeli spektakl pt. „Miej serce i oczy szeroko otwarte” przygotowany pod kierunkiem siostry Teresy Nowotki.

W tym ogromnym przedsięwzięciu scenicznym uczestniczyło aż 43 artystów (w tym 9 nauczycieli!) i 38-osobowy chór.

Potem były życzenia, wspólnie śpiewane kolędy, wspaniałe racuszki, pierniki, owoce... mnóstwo emocji i chwile wzruszeń. Świąteczny nastrój ogarnął nas wszystkich.

Święta

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela

Galeria

Wyszukiwanie