Tylko pomagając się zbawić innym, sami doznajemy zbawienia.

Tyko ochraniając innych, sami znajdujemy ochronę.

Tylko troszcząc się o innych,

sami stajemy się przedmiotem troski.

kard. Ratzinger

 

 

 

 

 

Panie, naucz mnie patrzeć rzeczywistości w oczy,

czuć puls życia, abym mógł pojąć jego prawdziwy sens.

Daj mi odwagę wyboru między prawdą i fałszem, abym mógł żyć godnie i szczęśliwie.

Panie, daj mi stanowczość w dążeniu do cierpliwości,

abym mógł dzielić swoje myśli i szczęście z innymi, ukaż także innym sens życia.

Pozwól mi być takim przykładem, aby inni nie wiedzący nic o życiu poznali jego prawdziwy sens,

aby i oni osiągnęli godne i szczęśliwe życie.

Amen.

Zza więziennej kraty

Rozum poszukuje, ale serce znajduje. Duch wzbogaca się tym, co otrzyma, serce tym, co rozda. Wiktor Hugo

WIARA WIĘŹNIA

Przez grubą kratę w oknie

W mej celi mrok panuje

Siedzę na koju smutny

Za grzechy pokutuję

I choć tu często gra muzyka

I często słychać śmiech w oddali

To ja szukałem siły co wyrwie mnie z tej matni

Przez szereg długich lat szukałem swojej DROGI

 Aż przyszedł do mnie Chrystus

 Postawił mnie na nogi

 Przekazał swe nauki

 Napełnił mnie Miłością

 Do ludzi i do życia

 Bym nie żył już swą złością

 I przez tę grubą kratę

 W mej celi mrok panuje

 To dla mnie jest tu jasno

 Swą wiarą się raduję

 To dzięki dobrym ludziom

 Co we mnie uwierzyli

 Podali dłoń pomocną

 Modlitwą ożywili!

 I tak jak Chrystus Pan

 Nakazał postępować

 Ja będę żył jak On chce

 Ja nie chcę już garować

Skazany Artur Z.

 [1]  2  3  4  5  6  7  » 

Powrót

Duchowa adopcja więźnia

8 grudnia 2016 r. w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęłyśmy akcję duchowej adopcji więźnia, która została zainaugurowana 28 listopada, podczas Mszy św. połączonej z instalacją relikwii bł. Męczenników Podlaskich w kaplicy pw. Dobrego Łotra w Zakładzie Karnym w Siedlcach.

Kartki z prośbami o modlitwę przekazał nam bp Piotr Sawczuk. Więźniowie włożyli je, podpisując swoim imieniem, do własnoręcznie zrobionej szkatuły nazwanej „arką przymierza”.

 

Więźniowie włączeni w modlitwę Kościoła

Zaczęłyśmy w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, chcąc w szczególny sposób zawierzyć więźniów Matce Bożej, aby to Ona prowadziła ich do postawy wiary.

Codziennie włączamy ich w modlitwę całego Kościoła, tj. modlitwę brewiarzową. Także „przynosimy” ich na każdą Mszę świętą do kaplicy.

Ale nie tylko w ten sposób prosimy o potrzebne im łaski. Układamy także modlitwy wg wskazanej przez więźnia indywidualnej intencji.

 

 

"Boże i Matko Miłosierdzia, odnów w nim moc wiary, ufności i pobożności.

Wzbudź szczery żal za popełnione zło i pragnienie odnalezienia drogi powrotu do Boga.

Uwolnij od nałogu i nieroztropnych czynów.

Podtrzymuj w zdrowiu.

Pozwól w przyszłości rozpocząć życie zgodne z Bożymi przykazaniami".

Naśladując Małą Świętą

Patronka naszego Zgromadzenia - św. Teresa od Dzieciątka Jezus, przez wstąpieniem do zakonu bardzo gorliwie modliła się za więźnia, prosząc o jego nawrócenie.

Mamy więc przykład z góry. Ten sam kierunek pojawił się w naszym apostolstwie zupełnie bez planowania. Ale to Pan Bóg wzbudza pragnienia, daje natchnienia.

 

Zachęcamy do apostolatu modlitwy

Do apostolatu mogą dołączyć także inne osoby. Z założenia miała to być duchowa adopcja przez siostry naszego Zgromadzenia, jednak zachęcamy do włączenia się w nią również osoby świeckie, które odczują w sercu takie pragnienie.

To piękna i ewangeliczna sprawa podarować komuś swój czas i modlitwę: „Módlcie się za siebie  nawzajem” (Jk 5,16).

Zasady przypominają te określone dla innych form duchowej adopcji: każda osoba powierza Panu Bogu jednego skazanego przez cały rok. Skazani potrzebują wsparcia duchowego: przeżywają nierzadko kryzysy, zwątpienia, tracą poczucie sensu życia. Żeby pomóc więźniowi otworzyć się na łaskę wiary, trzeba ją po prostu wymodlić.

W sobotę 7 stycznia 2017 r. w Zakładzie Karnym w Siedlcach byłyśmy raz grupą wolontariuszy ze Światowych Dni Młodzieży. Przez dwie godziny grałyśmy z więźniami w gry planszowe. Spotkanie rozpoczęło się w kaplicy od wspólnego śpiewu kolęd, podczas którego na gitarze przygrywał  jeden z osadzonych. W krótkim wprowadzeniu kapelan więzienia ks. Mateusz Czubak podkreślił, że spotkaliśmy się, aby wspólnie się radować z narodzenia Pana, bo to jest radość, że Pan jest pośród nas. A kiedy mamy w sercu Jezusa, to nie ma barier pomiędzy nami. 

Następnie więźniowie i wolontariusze przeszli do świetlicy, gdzie podzielili się na zespoły i grali w gry, jakie młodzi ze sobą przynieśli. Zaangażowanie wszystkich było pełne radosnej zabawy. Więźniowie świetnie się przy tym bawili. Gry zespołowe stworzyły im także okazję do licznych rozmów i otwierania się na innych.

Trzydziestu czterech osadzonych przyjęło sakrament bierzmowania z rąk Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w kaplicy Zakładu Karnego w Siedlcach, w piątek 10 marca 2017 r. Wraz z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. Grzegorz Suchodolski – dziekan dekanatu siedleckiego, o. Jan Dezyriusz Pol – zastępca naczelnego kapelana więziennictwa oraz ks. Mateusz Czubak – kapelan siedleckiego więzienia.

Zgromadzonych gości powitała ppłk. Magdalena Maciejewska – zastępca dyrektora ZK Siedlce. Śpiewy podczas liturgii animowały osoby z apostolatu więziennego pod kierunkiem Magdaleny i Tomasza Leszczyńskich. Świadkami sakramentu bierzmowania byli współosadzeni, a także bliscy z ich rodzin. W Eucharystii uczestniczyli też licznie zebrani wychowawcy i funkcjonariusze Służby Więziennej.

W homilii bp Kazimierz Gurda zwrócił uwagę, że Duch Święty obdarza bierzmowanych swoimi darami, uzdalnia ich do mężnego wyznawania wiary, jednocząc z Chrystusem i Kościołem. Było to pierwsze bierzmowanie w nowej kaplicy siedleckiego więzienia – stwierdził ks. Mateusz Czubak, który przygotowywał osadzonych do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. – Kiedy słuchałem dzisiaj czytania z Dziejów Apostolskich, poczułem się jakbym wraz apostołami wyczekiwał na Zesłanie Ducha Świętego. Wówczas wieczernik był zamknięty z obawy przed Żydami, ale Duch Święty przez zamknięte drzwi i okna do nich przyszedł. Dzisiaj Duch Święty przeniknął mury i kraty siedleckiego więzienia. Ufam, że napełnił także serca moich podopiecznych i od tej chwili w ich życiu rozpocznie się nowy etap wiary, nawrócenia i świadczenia o Chrystusie – dodał kapelan.

W kaplicy panowała bardzo podniosła i rodzinna atmosfera. Osadzeni czynnie uczestniczyli w liturgii. Część z nich miało wsparcie swoich bliskich, którzy przybyli z różnych stron Polski, by modlić się wraz z nimi o napełnienie Duchem Świętym. Na zakończenie bierzmowani otrzymali pamiątkowe krzyże oraz książki ks. Rafała Jarosiewicza pt. „Miłość chodzi po Woodstocku”, a jeden z nich podziękował Biskupowi Siedleckiemu za udzielenie sakramentu bierzmowania, a dyrekcji za pozwolenie na udział w spotkaniach formacyjnych. Odbywały się one pod kierunkiem ks. Mateusza Czubaka od października 2016 r. do marca 2017 r.

Kapelana wspierały siostry Tereski oraz osoby świeckie zaangażowane w apostolat więzienny. W ramach przygotowania osadzeni mogli wysłuchać cyklu katechez biblijnych, kerygmatycznych i mistagogicznych, a także kilku świadectw wygłoszonych przez „Cristeros” oraz osoby ze wspólnot Odnowy w Duchu Świętym działających przy parafii Ducha Świętego i św. Jana Pawła II w Siedlcach. Ogromną pomocą dla osadzonych były również katechezy głoszone przez ekipę Drogi Neokatechumenalnej Diecezji Siedleckiej. Część bierzmowanych wzięła w nich udział i na zakończenie przyjęli Pismo św. z rąk Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy. Jestem bardzo wdzięczny Księdzu Biskupowi Kazimierzowi za podarowanie egzemplarzy Biblii dla osadzonych, którzy słuchali katechez zwiastowania głoszonych przez ekipę Drogi Neokatechumenalnej. Moją wdzięczność wyrażam też Dyrekcji i pracownikom Zakładu Karnego w Siedlcach, dziękując za wielką życzliwość i okazaną pomoc w przygotowaniu osadzonych do bierzmowania. Dziękuję ks. kan. Grzegorzowi Suchodolskiemu za zgodę na wpisanie imion bierzmowanych do księgi parafii katedralnej. Cieszę się, że jednym z widzialnych owoców bierzmowania będzie działalność więziennego koła Caritas, którego pracę koordynować będzie Małgorzata Dyńka z ramienia Caritas Diecezji Siedleckiej. Będzie to pierwsze takie koło w Polsce – dodał kapelan.

Święta

Poniedziałek, V Tydzień Wielkanocny
Rok C, I
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera

Galeria
Wyszukiwanie