"Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy,
którzy je miłują" (Ps 111,2)

 

 

 Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza,

które rozprzestrzenia się i rozprasza;

zapytaj piękno nieba...

zapytaj wszystko, co istnieje.

Wszystko odpowie ci:

Spójrz i zauważ, jakie to piękne.

Piękno tego, co istnieje, jest jakby wyznaniem.

Kto uczynił całe to piękno poddane zmianom,

jeśli nie Piękny, nie podlegający żadnej zmianie?

św. Augustyn

Majestat i wspaniałość - to Jego działanie...

Jeżeli dla czegoś warto żyć człowiekowi – to dla oglądania piękna. Platon

W całą na­turę wto­piona jest miłość. Trze­ba mieć tyl­ko ot­warte oczy. Phil Bosmans

 

Istotą tego wszechświata, w którym żyjemy, jest miłość. Został on stworzony do miłości, a jego piękno jest odbiciem i niezaprzeczalnym znakiem tej boskiej miłości; jak piękno doskonałej rzeźby, doskonałego śpiewu jest odbiciem nadnaturalnej miłości, która przepełnia duszę naprawdę natchnionego artysty. S. Weil 

 

Kto nie ma w sobie ferworu miłości, nie może poznać dzieł Bożych, które wszystkie są pełne miłości. C. Buti

 

Przez piękno Syna w czasie, ludzie są prowadzeni za rękę ku Pięknu wiecznemu. Cyryl z Aleksandrii

 

… Diabeł ma materię w nienawiści. Nienawiść do materii zawsze pochodzi od demona, ponieważ jest brakiem miłości. Marie Dominique Philippe

 

Piękno nie jest ani tęsknotą, ani potrzebą, ale jest ekstazą.

I nie jest pragnieniem ust, ani pustą, wyciągniętą dłonią,

Jest sercem w płomieniu i duszą, porwaną zachwytem.

I nie jest obrazem, który chciałbyś ujrzeć, ani pieśnią, którą chcesz usłyszeć;

Piękno to wizja, co się jawi, choć zamykasz oczy,

To Pieśń, co dźwięczy, choć zasłonisz uszy.

I nie jest to sok żywy, krążący pod zmarszczoną korą,

Ani skrzydło do szponów przypięte.

Piękno to na wieczność rozkwiecony sad,

Aniołów hufiec na wieki rozpięty w pełen lot.

Piękno to życie, gdy odsłoni swą najświętszą twarz.

Lecz myśmy sami tym życiem i my jego zasłoną.

Piękno to wieczność, co siebie sama w zwierciadle ogląda.

Lecz myśmy sami wiecznością i my – zwierciadłem. Khalil Gibran

Miłość jest pożądaniem piękna, piękna w samej jego istocie, niezmiennego i wiecznego. Platon

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Kolory lata

„Piękno jest światłem w sercu”. Khalil Gibran

Uśmiechów wiele ma godzina zwykłego dnia
nie zginiesz w tłumie póki jeszcze umiesz
przystanąć gdy zaśpiewa ptak
przystanąć gdy zaśpiewa ptak!

Daleka droga twa za dalą jest inna dal
choć nie ma kresu dobrze wiesz
że droga ta prowadzi gdzieś
że droga ta prowadzi gdzieś

Nie wyśpiewany jeszcze świat
nie zapalone jeszcze światła
co ludzka twarz jak dobry sen rozjaśnia
obłoków zamyślona biel.
Owoce drzewa, barwy dnia,
to wszystko dzięki Tobie trwa...
To wszystko w Tobie trwa.

Wśród wielu ludzkich spraw
pamiętaj - nie jesteś sam
ptak przelatuje, kwitnie kwiat...
To ona - to Ziemia.
ZIEMIA OJCZYZNA LUDZI
Jonasz Kofta

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Piękno wiosny

„Piękno jest wiecznością przeglądającą się w zwierciadle”. Khalil Gibran

Szczęśliwe kwiaty!

mogą patrzeć śmiele

I składać życzeń utajonych wiele,

I śnić o szczęściu jeden dzień słoneczny...

Zanim z tęsknoty uwiędną serdecznej.  Adam Asnyk

 

* * *

 

Wesoła myśl jest niczym wiosna. Otwiera pąki natury ludzkiej. Jean Paul

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

W zimowej szacie

„Piękno jest blaskiem prawdy”. Platon

Zima jak troska, długo trwa, a lato jak szczęście, mija chwilą. Maria Rodziewiczówna

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Barwy jesieni

„Piękno jest widzialnością Dobra – jest objawieniem Dobra”. św. Jan Paweł II

Gdy brak Twego słońca, dusza jak mgła na jesiennym ściernisku snuje się nisko. Sergiusz Riabinin

^ ^ ^

Widzę Cię sercem

Mgła snuje się pośród pól

Zapach rosy rozesłany po rżysku

Milczące drzewa

na miedzy

Liście

uśpione szarością

Brak śladu stóp

jesień

A jednak jesteś

widzę Cię

sercem

Anna Maria Egier


^ ^ ^

jesienią

tyle złota przepływa za oknem

palone złoto lip

zielone złoto klonów

z wiatrem

tyle twarzy straciło

władzę nade mną

patrzę na nie jak na kwiaty

albo jak na obłoki

jesienią

chłód duszy?

mądrość serca?

wysłuchane modlitwy?

ks. Janusz Pasierb

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie