"Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy,
którzy je miłują" (Ps 111,2)

 

 

 Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza,

które rozprzestrzenia się i rozprasza;

zapytaj piękno nieba...

zapytaj wszystko, co istnieje.

Wszystko odpowie ci:

Spójrz i zauważ, jakie to piękne.

Piękno tego, co istnieje, jest jakby wyznaniem.

Kto uczynił całe to piękno poddane zmianom,

jeśli nie Piękny, nie podlegający żadnej zmianie?

św. Augustyn

Majestat i wspaniałość - to Jego działanie...

Jeżeli dla czegoś warto żyć człowiekowi – to dla oglądania piękna. Platon

Świątynia katolicka jest przeznaczona do goszczenia Boga i jego przykrytego tajemnicą człowieczeństwa. Dom, który mu ofiarujemy, chcemy, żeby był bogaty i pełen majestatu, aby wszystko objawiało wielkość Gościa. Natura w tym wypadku daje przykład człowiekowi. Sertillanges

 

Co jest, niech piękne będzie, bowiem jest,

Tego, że było, przyszłość nie odmieni,

Więc je podnieśmy, sami podniesieni,

Dajmy mu ognia i krwi żywej chrzest,

Ażeby piękne było to, co jest. Leopold Staff

 

Bóg jest Pięknem. Wszystko inne czerpie swoje piękno z Niego. (…)

Bóg jest wieczystym pięknem. Alkuin

 

Bóg jest przyczyną wszystkiego, co piękne. Klemens Aleksandryjski

 

W tej powszedniości, o! Jakże tu wiele mistycznych rzeczy i nieodgadnionych, maleńkich jako światełka w kościele...  C.K. Norwid

 

Czyńcie rzeczy piękne, ale nade wszystko czyńcie wasze życie miejscami piękna. papież Benedykt XVI

 

Co czynimy, święcąc tę świątynię? W sercu świata, pod spojrzeniem Boga i ludzi, w pokornym i radosnym akcie wiary podnieśliśmy wielką masę materii, owoc przyrody i niezmierzonego wysiłku inteligencji ludzkiej, która zbudowała to dzieło sztuki. Jest ona widzialnym znakiem niewidzialnego Boga, którego chwałę głoszą te wieże, strzały, wskazujące absolut światła i Tego, który jest Światłem, Wysokością i samym Pięknem. papież Benedykt XVI

Gdy za Nim wypatrujesz – jest cały w niebie, gdy pobożnie szukasz – jest cały na ziemi. Gdy będziesz żywił pychę – będzie ci za wysoki, gdy Go będziesz kochał – zbliży się do ciebie. Gdy pragniesz badać – oto jest On w niebie, ale gdy wierzysz – oto jest w Kościele. Balaj – syryjski ksiądz z V wieku

Z dziełami sztuki łączy się wiele tradycji. Dzieła natury są zawsze jak wypowiedziane słowa Boga. Johann Wolfgang Goethe

Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci

Wszelka sztuka jest naśladowaniem natury. Seneka Młodszy

Sztuka jest dopełnieniem natury. Novalis

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Kolory lata

„Piękno jest światłem w sercu”. Khalil Gibran

O czym marzą owe lilie smutne,

Zatopione w podwójnym błękicie?

Czy jak duchy jeziora pokutne

W śnie kwiecistym nowe biorą życie?

Gdzie je znowu w jasny wieniec wplata

Idealna twórcza piękność świata?

Adam Asnyk

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Piękno wiosny

„Piękno jest wiecznością przeglądającą się w zwierciadle”. Khalil Gibran

Kiedy nie mamy miłości Boga, czujemy się naprawdę ubodzy: jesteśmy jak drzewa bez kwiatów i owoców; w duszy zjednoczonej z Bogiem zawsze panuje wiosna. św. Jan Maria Vianne

* * *

Praktykowanie obecności Boga sprawia, że znikają nasze wady i nawet tego nie zauważamy, tak jak i nie zauważamy tego, że słońce roztapia śnieg; sprawia też, że zakwitają cnoty, tak jak na wiosnę słońce rozwija kwiaty. E. Poppe

* * *

Puste Łąki

            umajone

            pełne serce

            puste dłonie

 

            Liwiec czeremcha słowiki

            i młode świerczki wokół

            jak ułani

            co pod okienko przybyli

ks. Janusz Pasierb

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

W zimowej szacie

„Piękno jest blaskiem prawdy”. Platon

Bóg dając nam dar wspomnień pozwala, by i w grudniu zakwitły róże. Janes Barrie 

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Barwy jesieni

„Piękno jest widzialnością Dobra – jest objawieniem Dobra”. św. Jan Paweł II

ZACHÓD JESIENNY

Przeszłość jak ogród zaczarowany,

Przyszłość jak pełna owoców misa.

Liści opadłych złote dywany,

Winograd ognia strzępami zwisa.

Zmierzch, jak dzieciństwo, roztacza cudy,

Barwne muzyki miast myśli przędzie.

Nie ma pamięci i nie ma złudy.

Wszystko jest prawdą. Wszystko jest wszędzie.

Sok purpurowe rozpiera grono

Na dni jesiennych wino wyborne.

Wszystko dziś piękne było.

Niech płoną

Rudoczerwone lasy wieczorne. L. Staff

^ ^ ^

[...] pamięć jest jak liść jesienny, co zaszeleści przez chwilę na wietrze i znowu uśnie. Khalil Gibran

^ ^ ^

Jestem niczym stary, zasuszony liść, który ładnie wygląda z daleka, a po dotknięciu rozsypuje się w pył. Barbara Rosiek

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

Galeria

Wyszukiwanie