"Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy,
którzy je miłują" (Ps 111,2)

 

 

 Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza,

które rozprzestrzenia się i rozprasza;

zapytaj piękno nieba...

zapytaj wszystko, co istnieje.

Wszystko odpowie ci:

Spójrz i zauważ, jakie to piękne.

Piękno tego, co istnieje, jest jakby wyznaniem.

Kto uczynił całe to piękno poddane zmianom,

jeśli nie Piękny, nie podlegający żadnej zmianie?

św. Augustyn

Majestat i wspaniałość - to Jego działanie...

Jeżeli dla czegoś warto żyć człowiekowi – to dla oglądania piękna. Platon

Sztuka jest doskonałością natury. Natura stworzyła jeden świat, a sztuka drugi. Jednym słowem, wszystko jest sztuczne, bo natura jest sztuką Boga. T. Browne

Świat staje się piękny w wymiarze serca. Odisseas Elitis

Trzeba się uczyć tego, co piękne. Musimy stać się poszukiwaczami piękna. Ignacy Witz

Jaki kto jest wewnątrz, taki widzi świat zewnętrzny. św.Tomasz a Kempis

Żyjemy tylko po to, aby odkryć piękno. Wszystko inne jest jedynie sztuką oczekiwania. Khalil Gibran

Wszystko to, czym nas Bóg obdarzył jest piękne. John Dryden

Najcenniejszą lekcją, jaką otrzymałem od św. Jana Pawła II jako katolik i kompozytor muzyki było zrozumienie, że życie jest nieustannym poszukiwaniem Piękna. Papież nauczył mnie, że Piękno jest imieniem Boga i że artysta tworzy, aby przekazać życie, dźwięk, słowo i znaczenie tej Piękności… Mark Nowakowski

Twórczość artystyczna pozwala przemówić milczącemu światu. Piękno spostrzeżone i głęboko przeżyte pozostaje w duszy człowieka jako trwała wartość. ks. Janusz St. Pasierb

Nie istnieje coś takiego jak doskonałość. Świat nie jest doskonały. I dlatego jest piękny. Arakawa Hiromu

Natura stale z nami rozmawia, ale nie zdradza nam swych praw. Johann Wolfgang Goethe

Wielkie przeznaczenie piękna natury stanowić może uszczęśliwienie rodzaju ludzkiego i nieść mu w rodzicielskiej dani pierwszą obyczajową ogładę. (...) Sztuka, którą człowiek tworzy tym lepsza będzie, im lepiej będzie naśladowała naturę. Karol Libelt

Sztukę można znaleźć w muzeum, lecz piękno znajduje się wszędzie, w powietrzu, na ziemi, dokoła, można z niego czerpać do woli, a nie jest przywiązane do żadnej konkretnej nazwy. Anthony de Mello SJ

 «  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Kolory lata

„Piękno jest światłem w sercu”. Khalil Gibran

Ogromna złocisto-czerwona kula

maluje horyzont ognistymi barwami

daje ciepło

     Radość życia wraca jak nastrój

     do wiedeńskiego walca tańczonego parami

                               Przetańczę dzień który się budzi po nocy

                               krótkiej

                                                            niebyłej

W takt muzyki serce bije

w myślach pojawiają się obrazki przyszłości

kolorowe

     ciepłe

                   miłe

Coraz jaśniej

niebo jeszcze purpurowe

I wiecznie trwa dzień. Eliza Grabowska

 «  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Piękno wiosny

„Piękno jest wiecznością przeglądającą się w zwierciadle”. Khalil Gibran

Piękny cały świat,

Piękny wzdłuż i wszerz,

Piękny każdy kwiat,

Każdy ptak i zwierz. Adam Asnyk

 

* * *

Z naturą na ty,

Radośniej jest żyć

Gdy wszystko wokoło rozkwita

I dziecko i kwiat

I cały nasz świat

Bo bez niej nie byłoby życia.  Piosenka dziecięca

 «  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

W zimowej szacie

„Piękno jest blaskiem prawdy”. Platon

Ja tak kocham, jak pada śnieg, jak świeci Orion. Władysław Broniewski

 «  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Barwy jesieni

„Piękno jest widzialnością Dobra – jest objawieniem Dobra”. św. Jan Paweł II

JAK NIE KOCHAĆ JESIENI

 

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata,

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących.

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły,

Czekając na swych braci, za morze lecących.

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych,

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozłotych.

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc,

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty.

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej,

Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci.

Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma.

Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci.

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada,

Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie.

I w swoim majestacie uczy nas pokory.

Bez słowa na cmentarze wzywa nas corocznie. Tadeusz Wywrocki

 

^ ^ ^


Przeszło lato, jesień i zima,

I jeszcze wiosna, i jeszcze jakieś lato,

i znowu jesień w mgłach jak w dymach.

(Jesieni jestem amator) Konstanty Ildefons Gałczyński

 «  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie