Hasłem Zgromadzenia są słowa

z liturgii Wielkiego Czwartku: 

 

 

„Ubi caritas et amor, Deus ibi est”

– gdzie jest miłosierdzie i miłość,

tam jest Bóg.

 

 

 

A tam, gdzie jest Bóg z upodobaniem swoim, tam jest niebo...
już na ziemi... gdziekolwiek świadczymy miłosierdzie i miłość. 

Szczególnym posłannictwem sióstr jest nieustanna, szczera troska o niebo na ziemi; uobecnianie Boga w życiu indywidualnym, wspólnotowym i społecznym przez miłosierdzie i miłość oraz sprawianie Bogu i Jego dzieciom prawdziwej radości – co czyniła nasza Patronka, święta Teresa od Dzieciątka Jezus.

Ze starych albumów

Postępujmy zawsze ostrożnie, ale ze świętą wolnością. Zarozumiałość jest molem duszy dążącej do doskonałości. św. Ojciec Pio

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  23  24  25  26  27  28  » 

Powrót

Ocalić od zapomnienia...

Aby osiągnąć nasz ostateczny cel trzeba nam iść za Jezusem, który chce prowadzić duszę tą drogą, jaką sam przeszedł, drogą wyrzeczenia i krzyża. św. Ojciec Pio

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  23  24  25  26  27  28  » 

Powrót

Święta

Środa, XV Tydzień zwykły
Rok C, I
Dzień Powszedni

Galeria
Wyszukiwanie