Nie można kochać bez nadziei,

nie można mieć nadziei bez wiary

 

 

Boże, odnów nas w wierze,

która jest naszym życiem i zbawieniem,

w Nadziei, obiecującej przebaczenie

i wewnętrzną odnowę,

w Miłości oczyszczającej

i otwierającej nasze serca.

Byśmy Cię kochali, a w Tobie każdego naszego brata i siostrę.

Benedykt XVI

Jesteśmy na tym świecie, niczym we mgle, ale wiara jest wichrem, który rozprasza mgłę i sprawia, że nad naszą duszą jaśnieje piękne światło. św. Jan Vianney

Bez dyscypliny nie ma człowieka, a bez pokuty nie ma chrześcijanina. bł. Jan XXIII

Nowy człowiek

W pracy nad sobą należy rozwijać to, co jest najlepsze w człowieku. Powinniśmy przemieniać starego człowieka w nowego na wzór Jezusa Chrystusa. Człowiek często robi coś z głębokiego przekonania, ale również, by przypodobać się otoczeniu i zyskać pochwałę. Konieczne jest więc kształtowanie głębokiej motywacji, sprecyzowanie ideału, wyrzeczenie się siebie choćby w drobnych rzeczach oraz wzięcie krzyża codziennych obowiązków i naśladowanie Chrystusa w ich wypełnianiu. Wtedy życie nasze będzie przepełnione delikatną świadomością obecności Boga.

Chrystus - doskonały człowiek

Jezus Chrystus posłany przez Ojca jest pierwszym w pełni doskonałym człowiekiem. W naszym dążeniu do doskonałości jest On dla nas Drogą. „Człowiek doskonały" to nie tylko taki, który potrafi zharmonizować zmysłowość ciała z dążeniami duszy, ale także podporządkować swoje zdolności i charyzmaty woli Bożej oraz posiada głęboką, wewnętrzną motywację. Jezus jest doskonały, ponieważ nie popełnił żadnego grzechu. On był doskonały we wszystkich aspektach jako: Syn, Dziecko, Młodzieniec, Pracownik, Obywatel, Podwładny i Król; był doskonały w domu, w społeczeństwie, w swoim zachowaniu, w modlitwie, w osamotnieniu; był doskonale roztropny, sprawiedliwy, mężny i wstrzemięźliwy; doskonały w szukaniu Bożej: chwały oraz jako Zbawiciel człowieka i Wysłannik Boga.

 

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  » 

Powrót

 

Według Konstytucji Zgromadzenia „Jedność” 

p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

do naszej wspólnoty zakonnej może być przyjęta kandydatka, która:

 

     

*     jest wyznania rzymsko-katolickiego;

*  w wieku od 18 do 35 lat;

*  ma czystą intencję wstąpienia do zakonu;

*  nie jest związana żadną przeszkoda prawną;

*  ma odpowiednie zdrowie do podjęcia życia zakonnego.

 

 

Kandydatka przechodzi następujące etapy formacji:

 

 

      postulat

      nowicjat

      juniorat

 

 

     Okres postulatu trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Kandydatka zostaje włączona do wspólnoty, jednak bez pełnego uczestnictwa w jej życiu. Przechodzi formację podstawową (ogólnoludzką i religijną) pod kierunkiem mistrzyni postulatu, która też wyznacza jej codzienne obowiązki. Przed przyjęciem do postulatu kandydatka winna przedłożyć następujące dokumenty:

 

Ø      świadectwo urodzenia, chrztu i bierzmowania oraz stanu wolnego;

Ø      świadectwo moralności od ks. proboszcza, katechety lub prefekta;

Ø      zaświadczenie o stanie zdrowia;

Ø      ostatnie świadectwo szkolne i z katechizacji;

Ø      własnoręcznie napisany życiorys;

Ø      własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do postulatu.

     Nowicjat trwa od roku do dwóch lat. Kandydatka po przyjęciu do nowicjatu rozpoczyna już życie zakonne według duchowości Zgromadzenia. Poznaje historię Instytutu, osobę Założyciela, charyzmat. Pod kierunkiem mistrzyni nowicjatu, przechodzi wszechstronną i systematyczną formację dostosowaną do jej zdolności,  okoliczności, czasu i miejsca. W drugim roku nowicjatu kandydatka może uzyskać zgodę na podjęcie pracy zawodowej, zgodnej z celem apostolskim Instytutu. Nowicjat kończy złożenie pierwszej profesji zakonnej na ściśle określony czas, która jest co roku ponawiana aż do ślubów wieczystych.

   

     Juniorat to czas liczony od pierwszych ślubów zakonnych do profesji wieczystej. Trwa od pięciu do siedmiu lat. W tym czasie ma miejsce pogłębiona formacja duchowa i apostolska, naukowa i praktyczna włączona w realizowanie misji Zgromadzenia przez siostrę. Nad formacją czuwa mistrzyni junioratu.

Okres profesji czasowej kończy złożenie ślubów wieczystych.

Powrót

Święta

Czwartek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie