Nie można kochać bez nadziei,

nie można mieć nadziei bez wiary

 

 

Boże, odnów nas w wierze,

która jest naszym życiem i zbawieniem,

w Nadziei, obiecującej przebaczenie

i wewnętrzną odnowę,

w Miłości oczyszczającej

i otwierającej nasze serca.

Byśmy Cię kochali, a w Tobie każdego naszego brata i siostrę.

Benedykt XVI

Jesteśmy na tym świecie, niczym we mgle, ale wiara jest wichrem, który rozprasza mgłę i sprawia, że nad naszą duszą jaśnieje piękne światło. św. Jan Vianney

Miłość, która stwarza bariery, nie jest jeszcze miłością prawdziwą. Jest ona jeszcze etapem w drodze.

Świętość w prawdzie

Miłość prawdy, dla prawdy i w prawdzie jest pierwszą i najbardziej uświęcającą miłością „Uświęć ich w prawdzie" (J 17,17), tak modli się Chrystus za apostołów. Jezus odradza nas w prawdzie; przez nią stajemy się prawdziwymi dziećmi Bożymi. Szacunek dla prawdy jest szacunkiem dla Boga: „Potrzeba, by czciciele Boga oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie" (J 4,24). Głosić prawdę, to dawać Boga ludziom i prowadzić ich do Boga.

Pokusy umysłu

Człowiek jako istota rozumna stworzony jest dla prawdy. Najpoważniejsze pokusy dotyczyć więc będą umysłu. Pierwsza walka w niebie była ścieraniem się myśli i poglądów. Była to batalia pomiędzy szatanem, który porównywał siebie i swoje aspiracje z Bogiem i Jego chwałą a archaniołem Michałem i jego odpowiedzią: „Któż jak Bóg?" Później Ewa doświadczyła pokusy szatana: „Nie umrzecie; będziecie jak Bóg znali dobro i zło". Ewa pozwoliła się przekonać i namówiła Adama. Zjedli owoc i otworzyły im się oczy. Zrozumieli zło, które uczynili i następstwa z niego wynikające. W dzisiejszym świecie także rozgrywa się walka pomiędzy prawdą i fałszem. Konflikty zbrojne, bomby i karabiny poprzedzają zawsze starcia na płaszczyźnie ideologii i dyskusji: za lub przeciw Bogu, za lub przeciw Chrystusowi, za lub przeciw życiu.

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  » 

Powrót

 

Według Konstytucji Zgromadzenia „Jedność” 

p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

do naszej wspólnoty zakonnej może być przyjęta kandydatka, która:

 

     

*     jest wyznania rzymsko-katolickiego;

*  w wieku od 18 do 35 lat;

*  ma czystą intencję wstąpienia do zakonu;

*  nie jest związana żadną przeszkoda prawną;

*  ma odpowiednie zdrowie do podjęcia życia zakonnego.

 

 

Kandydatka przechodzi następujące etapy formacji:

 

 

      postulat

      nowicjat

      juniorat

 

 

     Okres postulatu trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Kandydatka zostaje włączona do wspólnoty, jednak bez pełnego uczestnictwa w jej życiu. Przechodzi formację podstawową (ogólnoludzką i religijną) pod kierunkiem mistrzyni postulatu, która też wyznacza jej codzienne obowiązki. Przed przyjęciem do postulatu kandydatka winna przedłożyć następujące dokumenty:

 

Ø      świadectwo urodzenia, chrztu i bierzmowania oraz stanu wolnego;

Ø      świadectwo moralności od ks. proboszcza, katechety lub prefekta;

Ø      zaświadczenie o stanie zdrowia;

Ø      ostatnie świadectwo szkolne i z katechizacji;

Ø      własnoręcznie napisany życiorys;

Ø      własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do postulatu.

     Nowicjat trwa od roku do dwóch lat. Kandydatka po przyjęciu do nowicjatu rozpoczyna już życie zakonne według duchowości Zgromadzenia. Poznaje historię Instytutu, osobę Założyciela, charyzmat. Pod kierunkiem mistrzyni nowicjatu, przechodzi wszechstronną i systematyczną formację dostosowaną do jej zdolności,  okoliczności, czasu i miejsca. W drugim roku nowicjatu kandydatka może uzyskać zgodę na podjęcie pracy zawodowej, zgodnej z celem apostolskim Instytutu. Nowicjat kończy złożenie pierwszej profesji zakonnej na ściśle określony czas, która jest co roku ponawiana aż do ślubów wieczystych.

   

     Juniorat to czas liczony od pierwszych ślubów zakonnych do profesji wieczystej. Trwa od pięciu do siedmiu lat. W tym czasie ma miejsce pogłębiona formacja duchowa i apostolska, naukowa i praktyczna włączona w realizowanie misji Zgromadzenia przez siostrę. Nad formacją czuwa mistrzyni junioratu.

Okres profesji czasowej kończy złożenie ślubów wieczystych.

Powrót

Święta

Czwartek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie