Nie można kochać bez nadziei,

nie można mieć nadziei bez wiary

 

 

Boże, odnów nas w wierze,

która jest naszym życiem i zbawieniem,

w Nadziei, obiecującej przebaczenie

i wewnętrzną odnowę,

w Miłości oczyszczającej

i otwierającej nasze serca.

Byśmy Cię kochali, a w Tobie każdego naszego brata i siostrę.

Benedykt XVI

Jesteśmy na tym świecie, niczym we mgle, ale wiara jest wichrem, który rozprasza mgłę i sprawia, że nad naszą duszą jaśnieje piękne światło. św. Jan Vianney

Kto wierzy w to, czego nie widzi ujrzy to, w co wierzy. św. Augustyn

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

Miej ufność

Te dwa słowa: „miej ufność" powinny towarzyszyć Ci każdego dnia. Jezus bowiem powiedział do swoich uczniów: „ufajcie". Ufajcie Opatrzności Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czym jest ta Boża Opatrzność? Bóg opiekuje się każdym człowiekiem i w Swej nieskończonej mądrości tak kieruje wydarzeniami życia, by wszystko przyniosło Mu większą chwałę. Opatrzność, która jest mądrością Ojca, oświeca nas światłem z nieba; pozwala wierzyć w to, co słyszymy i czytamy w Ewangelii.

Oddanie się Boskiemu Mistrzowi

Wielką tajemnicą życia duchowego jest poświęcenie się Boskiemu Mistrzowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jest On źródłem, z którego czerpiemy siły, drogą i celem życia; pniem i korzeniem naszej duchowej żywotności. Oddanie się Boskiemu Mistrzowi oznacza wiele, ale w rzeczywistości jest bardzo proste. Polega na złożeniu Bogu daru z samego siebie: ze swoich fizycznych, psychicznych i intelektualnych energii. Oznacza to także otrzymywanie i przyjmowanie wszystkiego z rąk naszego Mistrza: Jego światła, ducha, przykładu i łaski. Jest to po prostu życie w Nim, dla Niego, z Nim i przez Niego. Przyjrzyjmy się, jak wygląda nasze oddanie Bogu. Prośmy Go o łaskę zrozumienia oraz dążenia ze wszystkich sił do pełnego zjednoczenia z naszym Mistrzem.

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  » 

Powrót

 

Według Konstytucji Zgromadzenia „Jedność” 

p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

do naszej wspólnoty zakonnej może być przyjęta kandydatka, która:

 

     

*     jest wyznania rzymsko-katolickiego;

*  w wieku od 18 do 35 lat;

*  ma czystą intencję wstąpienia do zakonu;

*  nie jest związana żadną przeszkoda prawną;

*  ma odpowiednie zdrowie do podjęcia życia zakonnego.

 

 

Kandydatka przechodzi następujące etapy formacji:

 

 

      postulat

      nowicjat

      juniorat

 

 

     Okres postulatu trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Kandydatka zostaje włączona do wspólnoty, jednak bez pełnego uczestnictwa w jej życiu. Przechodzi formację podstawową (ogólnoludzką i religijną) pod kierunkiem mistrzyni postulatu, która też wyznacza jej codzienne obowiązki. Przed przyjęciem do postulatu kandydatka winna przedłożyć następujące dokumenty:

 

Ø      świadectwo urodzenia, chrztu i bierzmowania oraz stanu wolnego;

Ø      świadectwo moralności od ks. proboszcza, katechety lub prefekta;

Ø      zaświadczenie o stanie zdrowia;

Ø      ostatnie świadectwo szkolne i z katechizacji;

Ø      własnoręcznie napisany życiorys;

Ø      własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do postulatu.

     Nowicjat trwa od roku do dwóch lat. Kandydatka po przyjęciu do nowicjatu rozpoczyna już życie zakonne według duchowości Zgromadzenia. Poznaje historię Instytutu, osobę Założyciela, charyzmat. Pod kierunkiem mistrzyni nowicjatu, przechodzi wszechstronną i systematyczną formację dostosowaną do jej zdolności,  okoliczności, czasu i miejsca. W drugim roku nowicjatu kandydatka może uzyskać zgodę na podjęcie pracy zawodowej, zgodnej z celem apostolskim Instytutu. Nowicjat kończy złożenie pierwszej profesji zakonnej na ściśle określony czas, która jest co roku ponawiana aż do ślubów wieczystych.

   

     Juniorat to czas liczony od pierwszych ślubów zakonnych do profesji wieczystej. Trwa od pięciu do siedmiu lat. W tym czasie ma miejsce pogłębiona formacja duchowa i apostolska, naukowa i praktyczna włączona w realizowanie misji Zgromadzenia przez siostrę. Nad formacją czuwa mistrzyni junioratu.

Okres profesji czasowej kończy złożenie ślubów wieczystych.

Powrót

Święta

Czwartek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie