Nie można kochać bez nadziei,

nie można mieć nadziei bez wiary

 

 

Boże, odnów nas w wierze,

która jest naszym życiem i zbawieniem,

w Nadziei, obiecującej przebaczenie

i wewnętrzną odnowę,

w Miłości oczyszczającej

i otwierającej nasze serca.

Byśmy Cię kochali, a w Tobie każdego naszego brata i siostrę.

Benedykt XVI

Jesteśmy na tym świecie, niczym we mgle, ale wiara jest wichrem, który rozprasza mgłę i sprawia, że nad naszą duszą jaśnieje piękne światło. św. Jan Vianney

Wiara jest miłością do tego, co niewidoczne; ufnością w to, co niemożliwe i nieprawdopodobne. J. W. Goethe

NASZ UDZIAŁ W KRZYŻU CHRYSTUSA

Wyciszenie

Ten, kto potrafi zatrzymać się, wyciszyć, by przemyśleć swoje obecne i przyszłe życie, zawsze potrafi odnaleźć drogi wyjścia z największych kłopotów. Człowiek dojrzewa poprzez medytację; zdobywa prawdziwą osobowość i kształtuje siebie na wzór Chrystusa. Jest jak marynarz, który z odwagą i roztropnością żegluje po wzburzonym oceanie i nieznanych wodach. Tylko ten człowiek, chrześcijanin, zakonnik, kapłan będzie dla innych urzekającym światłem, który potrafi wypracować dobry charakter. Będzie on niezachwianie dążył do osiągnięcia swoich ideałów, dobrze przemyślanych planów i przedsięwzięć. Tak jak dobry pilot czy kierowca będzie szedł naprzód, wytężając swoje siły i stawiając czoła przeciwnościom losu.

Zdecydowanie

By utrzymać młodość ducha, niezbędna jest silna wola. Dobrze wiemy jak ważną rolę pełni wola w procesie rekonwalescencji, powrocie do pełni zdrowia, w odnowie wyczerpanych sił. Przygnębienie, niezdecydowanie, słabość i pesymizm są już zaczątkami choroby i przyczynami przedwczesnego starzenia się. Dlatego naszemu życiu powinien zawsze towarzyszyć zdrowy optymizm w myśleniu i nowych inicjatywach; optymizm mający swe źródło w Bogu, w zaufaniu do własnych darów i talentów przyrodzonych i nadprzyrodzonych, a także w zaufaniu do dobroci i dobrych chęci innych ludzi. Miej silną wolę!

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  25  26  27  » 

Powrót

 

Według Konstytucji Zgromadzenia „Jedność” 

p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

do naszej wspólnoty zakonnej może być przyjęta kandydatka, która:

 

     

*     jest wyznania rzymsko-katolickiego;

*  w wieku od 18 do 35 lat;

*  ma czystą intencję wstąpienia do zakonu;

*  nie jest związana żadną przeszkoda prawną;

*  ma odpowiednie zdrowie do podjęcia życia zakonnego.

 

 

Kandydatka przechodzi następujące etapy formacji:

 

 

      postulat

      nowicjat

      juniorat

 

 

     Okres postulatu trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Kandydatka zostaje włączona do wspólnoty, jednak bez pełnego uczestnictwa w jej życiu. Przechodzi formację podstawową (ogólnoludzką i religijną) pod kierunkiem mistrzyni postulatu, która też wyznacza jej codzienne obowiązki. Przed przyjęciem do postulatu kandydatka winna przedłożyć następujące dokumenty:

 

Ø      świadectwo urodzenia, chrztu i bierzmowania oraz stanu wolnego;

Ø      świadectwo moralności od ks. proboszcza, katechety lub prefekta;

Ø      zaświadczenie o stanie zdrowia;

Ø      ostatnie świadectwo szkolne i z katechizacji;

Ø      własnoręcznie napisany życiorys;

Ø      własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do postulatu.

     Nowicjat trwa od roku do dwóch lat. Kandydatka po przyjęciu do nowicjatu rozpoczyna już życie zakonne według duchowości Zgromadzenia. Poznaje historię Instytutu, osobę Założyciela, charyzmat. Pod kierunkiem mistrzyni nowicjatu, przechodzi wszechstronną i systematyczną formację dostosowaną do jej zdolności,  okoliczności, czasu i miejsca. W drugim roku nowicjatu kandydatka może uzyskać zgodę na podjęcie pracy zawodowej, zgodnej z celem apostolskim Instytutu. Nowicjat kończy złożenie pierwszej profesji zakonnej na ściśle określony czas, która jest co roku ponawiana aż do ślubów wieczystych.

   

     Juniorat to czas liczony od pierwszych ślubów zakonnych do profesji wieczystej. Trwa od pięciu do siedmiu lat. W tym czasie ma miejsce pogłębiona formacja duchowa i apostolska, naukowa i praktyczna włączona w realizowanie misji Zgromadzenia przez siostrę. Nad formacją czuwa mistrzyni junioratu.

Okres profesji czasowej kończy złożenie ślubów wieczystych.

Powrót

Święta

Czwartek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie