Nie można kochać bez nadziei,

nie można mieć nadziei bez wiary

 

 

Boże, odnów nas w wierze,

która jest naszym życiem i zbawieniem,

w Nadziei, obiecującej przebaczenie

i wewnętrzną odnowę,

w Miłości oczyszczającej

i otwierającej nasze serca.

Byśmy Cię kochali, a w Tobie każdego naszego brata i siostrę.

Benedykt XVI

Jesteśmy na tym świecie, niczym we mgle, ale wiara jest wichrem, który rozprasza mgłę i sprawia, że nad naszą duszą jaśnieje piękne światło. św. Jan Vianney

Wierzyć to oświetlać to, co ukryte. Abraham J. Heschel

Wewnętrzna siła

Głównym celem medytacji jest umocnienie woli trwałą, głęboką, niezachwianą i silną motywacją. Tylko z taką motywacją można przeciwstawić się zewnętrznym wpływom szatana, ciała i świata. Przez modlitwę i medytację otrzymujemy wewnętrzną siłę do ćwiczenia się w cnotach, wypełniania obowiązków i kroczenia drogą doskonałości chrześcijańskiej. Kiedy zabraknie w życiu medytacji, wola osłabnie, wedrze się obojętność, obniżą się duchowe energie, a życie nie da zadowolenia.

Pomoc Boża

Są takie okresy w życiu, gdy człowiek potrzebuje więcej pomocy od Boga niż zwykle. Kiedy przyjdą gwałtowne i natarczywe pokusy (powracające nieraz przez całe lata), trzeba modlić się nieustannie i szukać ucieczki w Bogu. Nie wystarczy wtedy unikać okazji do zła, ale modlić się i nie ustawać w modlitwie tak długo, jak długo zagraża niebezpieczeństwo.

Czasami też musimy spełniać nieprzyjemne, trudne czy nawet odrażające obowiązki. Gdy jesteśmy wystawieni na bolesne próby, wtedy jeszcze częściej powinniśmy oddawać się modlitwie, aż będziemy mogli powiedzieć: „Niech się stanie wola Twoja, Panie". Jeżeli chcemy być zbawieni, musimy się modlić. Jest to pewna i niezmienna prawda teologiczna. Św. Augustyn stwierdza: „Bóg nie wymaga rzeczy niemożliwych. On radzi nam spełnić to, co potrafimy, a prosić o to, czego nie potrafimy i udziela nam pomocy, byśmy wypełnili Jego wolę".

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [25]  26  27  » 

Powrót

 

Według Konstytucji Zgromadzenia „Jedność” 

p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

do naszej wspólnoty zakonnej może być przyjęta kandydatka, która:

 

     

*     jest wyznania rzymsko-katolickiego;

*  w wieku od 18 do 35 lat;

*  ma czystą intencję wstąpienia do zakonu;

*  nie jest związana żadną przeszkoda prawną;

*  ma odpowiednie zdrowie do podjęcia życia zakonnego.

 

 

Kandydatka przechodzi następujące etapy formacji:

 

 

      postulat

      nowicjat

      juniorat

 

 

     Okres postulatu trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Kandydatka zostaje włączona do wspólnoty, jednak bez pełnego uczestnictwa w jej życiu. Przechodzi formację podstawową (ogólnoludzką i religijną) pod kierunkiem mistrzyni postulatu, która też wyznacza jej codzienne obowiązki. Przed przyjęciem do postulatu kandydatka winna przedłożyć następujące dokumenty:

 

Ø      świadectwo urodzenia, chrztu i bierzmowania oraz stanu wolnego;

Ø      świadectwo moralności od ks. proboszcza, katechety lub prefekta;

Ø      zaświadczenie o stanie zdrowia;

Ø      ostatnie świadectwo szkolne i z katechizacji;

Ø      własnoręcznie napisany życiorys;

Ø      własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do postulatu.

     Nowicjat trwa od roku do dwóch lat. Kandydatka po przyjęciu do nowicjatu rozpoczyna już życie zakonne według duchowości Zgromadzenia. Poznaje historię Instytutu, osobę Założyciela, charyzmat. Pod kierunkiem mistrzyni nowicjatu, przechodzi wszechstronną i systematyczną formację dostosowaną do jej zdolności,  okoliczności, czasu i miejsca. W drugim roku nowicjatu kandydatka może uzyskać zgodę na podjęcie pracy zawodowej, zgodnej z celem apostolskim Instytutu. Nowicjat kończy złożenie pierwszej profesji zakonnej na ściśle określony czas, która jest co roku ponawiana aż do ślubów wieczystych.

   

     Juniorat to czas liczony od pierwszych ślubów zakonnych do profesji wieczystej. Trwa od pięciu do siedmiu lat. W tym czasie ma miejsce pogłębiona formacja duchowa i apostolska, naukowa i praktyczna włączona w realizowanie misji Zgromadzenia przez siostrę. Nad formacją czuwa mistrzyni junioratu.

Okres profesji czasowej kończy złożenie ślubów wieczystych.

Powrót

Święta

Czwartek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie