Nie można kochać bez nadziei,

nie można mieć nadziei bez wiary

 

 

Boże, odnów nas w wierze,

która jest naszym życiem i zbawieniem,

w Nadziei, obiecującej przebaczenie

i wewnętrzną odnowę,

w Miłości oczyszczającej

i otwierającej nasze serca.

Byśmy Cię kochali, a w Tobie każdego naszego brata i siostrę.

Benedykt XVI

Jesteśmy na tym świecie, niczym we mgle, ale wiara jest wichrem, który rozprasza mgłę i sprawia, że nad naszą duszą jaśnieje piękne światło. św. Jan Vianney

Wiara to zaślubiny Boga z duszą. św. Jan od Krzyża

Modlitwa

Modlitwa jest czymś niezbędnym w każdym okresie życia, by uwielbiać i dziękować Panu, zadośćuczynić za zło i błagać o Boże miłosierdzie. „Ten, kto się modli, ocali swe życie; ten, kto się nie modli, skazuje się na potępienie".

Konieczność zdania rachunku przed Bogiem

Zewsząd otacza nas nędza, słabość, ludzkie potrzeby. Często tylko Bóg może nam pomóc. Dlatego nawet z czysto naturalnych pobudek odczuwamy potrzebę modlitwy. W każdym wieku, na wszystkich miejscach kuli ziemskiej, w każdej religii i kulturze ludzie modlili się i nadal się modlą, chociaż różne są ryty, obrzędy i dary ofiarne. Człowiek zwraca się do Boga, gdy znajdzie się w potrzebie; gdy ciążą mu grzechy i wyrzuty sumienia; gdy odczuwa braki i niedostatki. Słowa psalmu głoszą: „Głupiec myśli, że nie ma Boga". Modlitwa jest więc koniecznością.

Konsekwencje

Jak to się dzieje, że oddalamy się od Boga? Może najpierw jakiś ważny powód i nie odmówiliśmy modlitwy. Potem ograniczanie coraz bardziej czasu na modlitwę. W końcu człowiek czuje się jak zagubiony w lesie, nie może znaleźć właściwej ścieżki, jest bez wyjścia, pogubił kierunki. Takie są konsekwencje zaniedbania modlitwy. „Daj mi światło, Panie, abym poznał siebie tak, jak Ty mnie osądzisz w dniu ostatecznym. Chcę stanąć przed Tobą takim, jakim jestem".

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  [26]  27  » 

Powrót

 

Według Konstytucji Zgromadzenia „Jedność” 

p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

do naszej wspólnoty zakonnej może być przyjęta kandydatka, która:

 

     

*     jest wyznania rzymsko-katolickiego;

*  w wieku od 18 do 35 lat;

*  ma czystą intencję wstąpienia do zakonu;

*  nie jest związana żadną przeszkoda prawną;

*  ma odpowiednie zdrowie do podjęcia życia zakonnego.

 

 

Kandydatka przechodzi następujące etapy formacji:

 

 

      postulat

      nowicjat

      juniorat

 

 

     Okres postulatu trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Kandydatka zostaje włączona do wspólnoty, jednak bez pełnego uczestnictwa w jej życiu. Przechodzi formację podstawową (ogólnoludzką i religijną) pod kierunkiem mistrzyni postulatu, która też wyznacza jej codzienne obowiązki. Przed przyjęciem do postulatu kandydatka winna przedłożyć następujące dokumenty:

 

Ø      świadectwo urodzenia, chrztu i bierzmowania oraz stanu wolnego;

Ø      świadectwo moralności od ks. proboszcza, katechety lub prefekta;

Ø      zaświadczenie o stanie zdrowia;

Ø      ostatnie świadectwo szkolne i z katechizacji;

Ø      własnoręcznie napisany życiorys;

Ø      własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do postulatu.

     Nowicjat trwa od roku do dwóch lat. Kandydatka po przyjęciu do nowicjatu rozpoczyna już życie zakonne według duchowości Zgromadzenia. Poznaje historię Instytutu, osobę Założyciela, charyzmat. Pod kierunkiem mistrzyni nowicjatu, przechodzi wszechstronną i systematyczną formację dostosowaną do jej zdolności,  okoliczności, czasu i miejsca. W drugim roku nowicjatu kandydatka może uzyskać zgodę na podjęcie pracy zawodowej, zgodnej z celem apostolskim Instytutu. Nowicjat kończy złożenie pierwszej profesji zakonnej na ściśle określony czas, która jest co roku ponawiana aż do ślubów wieczystych.

   

     Juniorat to czas liczony od pierwszych ślubów zakonnych do profesji wieczystej. Trwa od pięciu do siedmiu lat. W tym czasie ma miejsce pogłębiona formacja duchowa i apostolska, naukowa i praktyczna włączona w realizowanie misji Zgromadzenia przez siostrę. Nad formacją czuwa mistrzyni junioratu.

Okres profesji czasowej kończy złożenie ślubów wieczystych.

Powrót

Święta

Środa, II Tydzień Adwentu
Rok C, II
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny

Galeria

Wyszukiwanie