Nie można kochać bez nadziei,

nie można mieć nadziei bez wiary

 

 

Boże, odnów nas w wierze,

która jest naszym życiem i zbawieniem,

w Nadziei, obiecującej przebaczenie

i wewnętrzną odnowę,

w Miłości oczyszczającej

i otwierającej nasze serca.

Byśmy Cię kochali, a w Tobie każdego naszego brata i siostrę.

Benedykt XVI

Jesteśmy na tym świecie, niczym we mgle, ale wiara jest wichrem, który rozprasza mgłę i sprawia, że nad naszą duszą jaśnieje piękne światło. św. Jan Vianney

Droga prosta jest najkrótsza, ale na ogół wymaga najwięcej czasu, aby dojść nią do celu. Georg Lichtenberg

Zaufaj Bogu

Zaufaj Bogu. Bóg jest zawsze z nami, ukazuje nam Swoje drogi, obdarza łaskami i upewnia nas o wiecznej nagrodzie. Trudności i próby są przez Boga przewidziane z wielką mądrością i miłością, abyśmy mogli dojść do świętości. Naprzód więc! Głowa do góry! Zróbmy mały krok naprzód każdego dnia! W życiu często widzimy ludzi zniechęconych i pokonanych, ale są również i tacy, którzy mogą nazywać się zwycięzcami, ponieważ położyli swą ufność w Bogu. Niechaj Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty uczyni nas takimi właśnie zwycięzcami.

Prawość

Osoba uczciwa szanuje na równi każdego: przełożonych, równych sobie czy podwładnych. Ceni i obdarza pomocą wszystkich. Człowiek prawy jest zdolny do życia w grupie ludzi, ale nie traci swej godności w samotności. Lubi porządek w pracy, w rozkładzie zajęć, w kontaktach z innymi, w swoich rzeczach, książkach, meblach itd. Zna siebie: swoją inteligencję, zdrowie, siły fizyczne, uwarunkowania socjalne. Nie jest ani dumny, ani pogrążony w stanach depresyjnych. Nie oszukuje siebie fałszywym optymizmem ani też przesadnym pesymizmem. Jest opanowany i unika niebezpieczeństw. Nie jest osobą, która nieustannie waha się przy podejmowaniu decyzji. Rozsądek podsuwa mu, co ma wybrać i wybiera w miarę możliwości tylko najlepszych przyjaciół, najlepsze miejsca, książki i filmy oraz najlepszych nauczycieli.

 «  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  » 

Powrót

 

Według Konstytucji Zgromadzenia „Jedność” 

p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

do naszej wspólnoty zakonnej może być przyjęta kandydatka, która:

 

     

*     jest wyznania rzymsko-katolickiego;

*  w wieku od 18 do 35 lat;

*  ma czystą intencję wstąpienia do zakonu;

*  nie jest związana żadną przeszkoda prawną;

*  ma odpowiednie zdrowie do podjęcia życia zakonnego.

 

 

Kandydatka przechodzi następujące etapy formacji:

 

 

      postulat

      nowicjat

      juniorat

 

 

     Okres postulatu trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Kandydatka zostaje włączona do wspólnoty, jednak bez pełnego uczestnictwa w jej życiu. Przechodzi formację podstawową (ogólnoludzką i religijną) pod kierunkiem mistrzyni postulatu, która też wyznacza jej codzienne obowiązki. Przed przyjęciem do postulatu kandydatka winna przedłożyć następujące dokumenty:

 

Ø      świadectwo urodzenia, chrztu i bierzmowania oraz stanu wolnego;

Ø      świadectwo moralności od ks. proboszcza, katechety lub prefekta;

Ø      zaświadczenie o stanie zdrowia;

Ø      ostatnie świadectwo szkolne i z katechizacji;

Ø      własnoręcznie napisany życiorys;

Ø      własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do postulatu.

     Nowicjat trwa od roku do dwóch lat. Kandydatka po przyjęciu do nowicjatu rozpoczyna już życie zakonne według duchowości Zgromadzenia. Poznaje historię Instytutu, osobę Założyciela, charyzmat. Pod kierunkiem mistrzyni nowicjatu, przechodzi wszechstronną i systematyczną formację dostosowaną do jej zdolności,  okoliczności, czasu i miejsca. W drugim roku nowicjatu kandydatka może uzyskać zgodę na podjęcie pracy zawodowej, zgodnej z celem apostolskim Instytutu. Nowicjat kończy złożenie pierwszej profesji zakonnej na ściśle określony czas, która jest co roku ponawiana aż do ślubów wieczystych.

   

     Juniorat to czas liczony od pierwszych ślubów zakonnych do profesji wieczystej. Trwa od pięciu do siedmiu lat. W tym czasie ma miejsce pogłębiona formacja duchowa i apostolska, naukowa i praktyczna włączona w realizowanie misji Zgromadzenia przez siostrę. Nad formacją czuwa mistrzyni junioratu.

Okres profesji czasowej kończy złożenie ślubów wieczystych.

Powrót

Święta

Czwartek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie