Nie można kochać bez nadziei,

nie można mieć nadziei bez wiary

 

 

Boże, odnów nas w wierze,

która jest naszym życiem i zbawieniem,

w Nadziei, obiecującej przebaczenie

i wewnętrzną odnowę,

w Miłości oczyszczającej

i otwierającej nasze serca.

Byśmy Cię kochali, a w Tobie każdego naszego brata i siostrę.

Benedykt XVI

Jesteśmy na tym świecie, niczym we mgle, ale wiara jest wichrem, który rozprasza mgłę i sprawia, że nad naszą duszą jaśnieje piękne światło. św. Jan Vianney

Ufność sięga dalej niż zrozumienie. Ilse Franke

Wzrastanie w ufności

Pan postępuje z nami tak, jak matka ze swoim dzieckiem: daje nam pokarm odpowiedni dla naszego wieku; gdy jest małe, opiekuje się nim jako niemowlakiem; później traktuje go jak dziecko, dorastającego chłopca, młodzieńca i w końcu dojrzałego mężczyznę. Matka nie szyje dla dziecka takiej samej marynarki, jak dla jego ojca. Wszystko musi zachować właściwe proporcje. Bóg jest naszym Ojcem i Matką. Udziela nam Swoich łask stopniowo. Jeżeli będziemy modlić się nieustannie, On jutro udzieli nam łaski, abyśmy wykonali to, co dziś nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie ustawajmy więc w modlitwie i wzrastajmy w ufności.

Pokora w modlitwie

W dzisiejszych czasach często zapomina się o modlitwie. A przecież wewnętrzna potrzeba modlitwy jest wyrazem naszej pokory; ukazuje, że czujemy naszą niewystarczalność i prosimy Boga o radę, o natchnienie; że odczuwamy potrzebę Bożego miłosierdzia i przebaczenia grzechów; pragniemy, aby Bóg położył Swoją dłoń na nas i strzegł od złego.

Łaska nawrócenia

Prawdziwe i trwałe nawrócenie pociąga za sobą zmianę myślenia, woli i serca. Do nawrócenia potrzebne jest światło; musi być także głęboka samoocena oraz kształtowanie właściwych postaw i poglądów.

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  » 

Powrót

 

Według Konstytucji Zgromadzenia „Jedność” 

p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

do naszej wspólnoty zakonnej może być przyjęta kandydatka, która:

 

     

*     jest wyznania rzymsko-katolickiego;

*  w wieku od 18 do 35 lat;

*  ma czystą intencję wstąpienia do zakonu;

*  nie jest związana żadną przeszkoda prawną;

*  ma odpowiednie zdrowie do podjęcia życia zakonnego.

 

 

Kandydatka przechodzi następujące etapy formacji:

 

 

      postulat

      nowicjat

      juniorat

 

 

     Okres postulatu trwa od sześciu miesięcy do dwóch lat. Kandydatka zostaje włączona do wspólnoty, jednak bez pełnego uczestnictwa w jej życiu. Przechodzi formację podstawową (ogólnoludzką i religijną) pod kierunkiem mistrzyni postulatu, która też wyznacza jej codzienne obowiązki. Przed przyjęciem do postulatu kandydatka winna przedłożyć następujące dokumenty:

 

Ø      świadectwo urodzenia, chrztu i bierzmowania oraz stanu wolnego;

Ø      świadectwo moralności od ks. proboszcza, katechety lub prefekta;

Ø      zaświadczenie o stanie zdrowia;

Ø      ostatnie świadectwo szkolne i z katechizacji;

Ø      własnoręcznie napisany życiorys;

Ø      własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do postulatu.

     Nowicjat trwa od roku do dwóch lat. Kandydatka po przyjęciu do nowicjatu rozpoczyna już życie zakonne według duchowości Zgromadzenia. Poznaje historię Instytutu, osobę Założyciela, charyzmat. Pod kierunkiem mistrzyni nowicjatu, przechodzi wszechstronną i systematyczną formację dostosowaną do jej zdolności,  okoliczności, czasu i miejsca. W drugim roku nowicjatu kandydatka może uzyskać zgodę na podjęcie pracy zawodowej, zgodnej z celem apostolskim Instytutu. Nowicjat kończy złożenie pierwszej profesji zakonnej na ściśle określony czas, która jest co roku ponawiana aż do ślubów wieczystych.

   

     Juniorat to czas liczony od pierwszych ślubów zakonnych do profesji wieczystej. Trwa od pięciu do siedmiu lat. W tym czasie ma miejsce pogłębiona formacja duchowa i apostolska, naukowa i praktyczna włączona w realizowanie misji Zgromadzenia przez siostrę. Nad formacją czuwa mistrzyni junioratu.

Okres profesji czasowej kończy złożenie ślubów wieczystych.

Powrót

Święta

Czwartek, XXIX Tydzień zwykły
Rok B, I
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie