"Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy,
którzy je miłują" (Ps 111,2)

 

 

 Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza,

które rozprzestrzenia się i rozprasza;

zapytaj piękno nieba...

zapytaj wszystko, co istnieje.

Wszystko odpowie ci:

Spójrz i zauważ, jakie to piękne.

Piękno tego, co istnieje, jest jakby wyznaniem.

Kto uczynił całe to piękno poddane zmianom,

jeśli nie Piękny, nie podlegający żadnej zmianie?

św. Augustyn

Majestat i wspaniałość - to Jego działanie...

Jeżeli dla czegoś warto żyć człowiekowi – to dla oglądania piękna. Platon

Wszystko bowiem, co widzialne, jest cieniem prawdziwych rzeczywistości duszy. św. Makary Egipcjanin

 

Największy podróżny na tej ziemi nie odbywa dłuższych wypraw niż ten, kto schodzi w głąb swojego serca i medytuje nad otchłaniami, gdzie oblicze Boga przeziera wśród gwiazd. Czy jest coś cudowniejszego od nieba, które w ciągu dnia jaśnieje pod słońcem a w nocy, jakby było zamieszkane przez płonące oczy, oświeca ziemie niezliczonymi gwiazdami? Są one dla marynarzy i podróżników jak przewodnicy, którzy prowadzą ich za rękę. św. Jan Chryzostom

 

Kiedy nocą niebo staje się ciemnogranatowe i usiane lśniącymi gwiazdami, dusza ludzka odczuwa potrzebę pójścia w głąb, by przeniknąć tajemnicę tego niemego piękna. Także rankiem, kiedy morze rozpościera się olbrzymie i rozsłonecznione (…) odczuwa się potrzebę wzbicia się aż po horyzont, gdzie zdaje się być kres morza, z nadzieją odnalezienia tajemnicy radości. Bowiem tylko zjednoczenie ze Stwórcą nadaje wartość morzu, gwiazdom, górom. Dlatego Komunia z Ciałem i Krwią Chrystusa sprawia, że rzeczy ziemskie mają wartość i przynoszą radość. Ofiara Chrystusa i Jego oddanie się w ciele i krwi (…) sprawiają, że możemy już tu, na tej ziemi, przeżywać pośród rzeczy i form zniszczalnych najcenniejszą tajemnicę wiecznej Miłości. Théodossios de la Croix

 

Każda chwila przeżywania piękna jest bezcenna. Świat na pewno nie jest tylko tym, co widzimy na co dzień. Prawdziwy świat musi istnieć, jestem tego pewna. Prawdziwy świat, który istnieje za ścianami tego świata i prześwieca przez nie, jak zapalona świeca przez lampion. Janet Fitch


Trudno jest żyć:

Pięknym górom – zadepczą,

Pięknym ptakom – wypłoszą,

Pięknej książce – zniszczą,

Pięknym ludziom – zbrukają.

A jednak wszystko

Co piękne –

Musi przetrwać,

Aby świat nie przestał

Być ludzki. A. Henel

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Kolory lata

„Piękno jest światłem w sercu”. Khalil Gibran

Tyś Panem siewu
Tyś Panem żniw –
Chwali Cię drzewo
Przepiórki zryw...

Chwali Cię zając,
co wypadł z bruzd.
I uwielbiają
Gałęzie brzóz.

Chwali Cię potu
Żniwiarzy woń –
I żniwne złoto
Kosząca dłoń.

I chęsty snopów
I śpiewy chłopów.
W. Bąk

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Piękno wiosny

„Piękno jest wiecznością przeglądającą się w zwierciadle”. Khalil Gibran

Wierzę w dobro w człowieku, tak jak wierzę we wiosnę, gdy widzę wierzbowe kotki. P. Bosmans

* * *

Trwaj tylko w słońcu, bo nic pięknego nie rośnie w ciemności. Friedrich Schiller

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

W zimowej szacie

„Piękno jest blaskiem prawdy”. Platon

Patrzę z góry na pola rzeki miasta

               Wszystko maleńkie kolorowe

                          cudownie zamglone

                                           dwuwymiarowe

Tak łatwo pokonać dystans do blasku śniegów północy

i zimna soplów lodu

do kryształowo ciepłej wody tropikalnego oceanu

                        Tak ciężko pokonać czas uciekający stale przed nami

                        gdy mierzymy go godzinami wysiłku

                        pogonią sukcesu

Tylko w marzeniach czasu nie ma

           jest przestrzeń wiecznego istnienia radości życia

                        szczęścia pragnienia

                                    I tylko w tym tkwi bycia sens.

Eliza Grabowska

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Barwy jesieni

„Piękno jest widzialnością Dobra – jest objawieniem Dobra”. św. Jan Paweł II

 * * *

Mówi mi świerk: Przeminą te wichry i deszcze,

A zieleń wstanie żywa. Zobaczymy jeszcze,

Jak bociany powrócą, jaskółki, żurawie

I milion kwiatów tryśnie jak co roku w trawie…

 

Jak ja miej serce zgody – i patrz na tę jesień

Jak na porę, co przyszłą wiosnę w rękach niesie,

I stój spokojnie w wichrze, nie lękaj się cieni,

Jak ja trzymając w dłoni chorągiew zieleni. Wojciech Bąk

 

^ ^ ^

 

Brzozo schylona ku światłu

Przynieś radość niełatwą

Naucz znosić jesienne przymrozki

Spokojnie doczekać zimy

Nim nas i nasze troski

Na cały wiek

Otuli śnieg

Ludmiła Marjańska

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie