Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia;

Ty założyłeś świat wraz z tym,

co go napełnia; Ps 89,12

 

 

 

Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki.

On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki.

On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki.

On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki.

On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki.

Słońce, by dniem władało, bo Jego łaska na wieki.

Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, bo Jego łaska na wieki. Ps 136,1-9

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo

OBŁOKI

Obłoki, straszne moje obłoki,

jak bije serce, jaki żal i smutek ziemi,

chmury, obłoki białe i milczące,

patrzę na was o świcie oczami łez pełnemi

i wiem, że we mnie pycha, pożądanie

i okrucieństwo, i ziarno pogardy

dla snu martwego splatają posłanie,

a kłamstwa mego najpiękniejsze farby

zakryły prawdę. Wtedy spuszczam oczy

i czuję wicher, co przeze mnie wieje,

palący, suchy. O, jakże wy straszne

jesteście, stróże świata, obłoki!

Niech zasnę, niech litościwa ogarnie mnie noc.

Czesław Miłosz

* * *

Nadzieje są jak chmury: jedne przechodzą, inne przynoszą deszcz. Powiedzenie arabskie

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.

Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano;

ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy.

Tam słońcu namiot wystawił, i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.

Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios,

i nic się nie schroni przed jego żarem. Ps 19, 2-7

Twoim jest dzień i noc jest Twoja;

Jeżeli obracasz się plecami do słońca, widzisz tylko swój cień. Khalil Gibran

* * *

A słońce Prawdy wschodu nie zna i zachodu. Adam Mickiewicz

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana:

Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki!

Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa. Ps 113, 1-4

Ty światło i słońce utwierdziłeś

Choć Słońce takie jasne, cóż ja o Słońcu wiem. Jan Brzechwa

* * *

Prawdziwa przyjaźń jest jak światło: olśniewa bardziej, kiedy wszystko wokół pogrążone jest w mroku. anonim

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata

Galeria

Wyszukiwanie