Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia;

Ty założyłeś świat wraz z tym,

co go napełnia; Ps 89,12

 

 

 

Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki.

On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki.

On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki.

On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki.

On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki.

Słońce, by dniem władało, bo Jego łaska na wieki.

Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, bo Jego łaska na wieki. Ps 136,1-9

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo

Niebo jak biała powierzchnia milczenia. Krzysztof Kamil Baczyński

* * *

Kto nie nosi nieba w sobie, darmo go szuka w całym wszechświecie. Otto Ludwig

* * *

Nie możesz być gwiazdą na niebie, bądź lampą w domu. Powiedzenie arabskie

 «  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.

Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano;

ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy.

Tam słońcu namiot wystawił, i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.

Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios,

i nic się nie schroni przed jego żarem. Ps 19, 2-7

Twoim jest dzień i noc jest Twoja;

Ci, którzy wnoszą w życie innych ludzi promień słońca to ludzie, którzy nie potrafią zatrzymać go tylko dla siebie. James Matthew Barrie

* * *

Konfliktowi ludzie nigdy nie ustaną w krytykowaniu innych. Są w stanie nawymyślać nawet niebu, że zbyt słabo świeci słońcem…Tylko nie wiedzą, że to nie jest wina nieba…to oni sami sobą stanowią ciemną chmurę zasłaniającą wszelki przebłysk jasności i dla tego poprzez swój egoizm pozostają ślepi na piękno tego świata… Seneka

 «  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana:

Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki!

Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa. Ps 113, 1-4

Ty światło i słońce utwierdziłeś

Nie pozwól,

aby zaszło słońce,

jeśli gniew

gości w twym sercu.


Nie pozwól,

aby zaszło słońce,

jeśli w swym sercu

nosisz urazę.

 

Nie pozwól,

aby zaszło słońce,

gdy brak w twym sercu

przebaczenia...

 

Niech zły duch odejdzie,

zanim zajdzie słońce. John Main

 «  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

Galeria

Wyszukiwanie