Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia;

Ty założyłeś świat wraz z tym,

co go napełnia; Ps 89,12

 

 

 

Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki.

On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki.

On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki.

On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki.

On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki.

Słońce, by dniem władało, bo Jego łaska na wieki.

Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, bo Jego łaska na wieki. Ps 136,1-9

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo

Bóg zsyła chmury dlatego, aby słońce żywiej jaśniało. św Rafał Kalinowski

* * *

Kto zbyt wiele oczekuje i żąda, ściąga na siebie ciemne chmury. Sam tworzy sobie złe dni. Phil Bosmans

* * *

Nie zawsze niebo jaśnieje tą samą pogodą, bardzo często powleka się czarnymi chmurami; z ludźmi, którzy się oddają modlitwie bywa podobnie; albo doznają pociech, albo czują oschłość. I jedno, i drugie z nieba. św. Ignacy z Loyoli

 «  1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.

Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano;

ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy.

Tam słońcu namiot wystawił, i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.

Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios,

i nic się nie schroni przed jego żarem. Ps 19, 2-7

Twoim jest dzień i noc jest Twoja;

Kto chce światu dać ciepło, musi ogień w sobie nieść. Phil Bosmans

* * *

Ze wszystkich rzeczy, które stworzył Bóg, ludzkie serce jest tą, która emanuje największą ilością światła; ale też największą ilością ciemności. Wiktor Hugo

 «  1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana:

Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki!

Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa. Ps 113, 1-4

Ty światło i słońce utwierdziłeś

Kto ma miłość, ten może się obejść bez wielu rzeczy. Komu brakuje miłości, temu brak wszystkiego. Miłość jest jak słońce. Phil Bosmans

* * *

Fałszywy przyjaciel jest jak cień, który idzie za tobą, dopóki świeci słońce. Carlo Dossi

 «  1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata

Galeria

Wyszukiwanie