Do Pana należy ziemia i to,

co ją napełnia, świat i jego mieszkańcy.

Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził

ponad rzekami. Ps 24,1-2

 

 

 

Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy!

Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu.

Ogień idzie przed Jego obliczem i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół.

Jego błyskawice świat rozświecają, a ziemia patrzy i drży.

Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi.

Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. Ps 97,1-6

Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia

W Modlitwie Pańskiej mówimy: „Jako w niebie, tak i na ziemi". Tam, gdzie ziemia łączy się z niebem, a człowiek z Bogiem, tam pada na nią część Bożego blasku, przez co pozostaje ona mieszkaniem dla ludzi. Tam, gdzie człowiek związany jest ze swym Stwórcą, otrzymuje z tej racji już na ziemi na nowo koronę podobieństwa do Niego, a jako chrześcijanin koronę Bożego dziecięctwa. kard. Joachim Meisner

* * *

Naszym życiem powinniśmy ziemię w niebo przemieniać. św. Jan Chryzostom

 «  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Wznoszę swe oczy ku górom: Skądże nadejdzie mi pomoc?

Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeże.

Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan cię strzeże, Pan twoim cieniem przy twym boku prawym.

Za dnia nie porazi cię słońce ni księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego: czuwa nad twoim życiem.

Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia teraz i po wszystkie czasy. Ps 121,1-8

Nad całą ziemią Twoja chwała

Wiatr z daleka, nasycony słońcem i chłodem lodowców, przewraca karty mojej Księgi, którą napisali Duch Święty i człowiek, obaj zespoleni w jedną dłoń, ujmującą pióro i spisującą, jak dłoń kronikarza, myśli, słowa i czyny Boże. Na jedną z tych myśli wskazuje mi dzisiaj cień góry, który pada jak strzała. Wskazuje na myśl starą, zapisaną w mrokach dalekiego Vll wieku przed Chrystusem: „Jahwe, Bóg Izraela, jest BOGIEM GÓR" (1 Krl 20,28). ks. Roman Rogowski

* * *

Czasem łatwiej przenieś góry niż przeskoczyć doły. Jacek Wejroch

 «  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi; niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze!

Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie - pośród wszystkich ludów.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę!

Niech się narody cieszą i weselą, że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi.

Niech Ciebie, Boże wysławiają ludy, niech wszystkie narody dają Ci chwałę!

Ziemia wydała swój owoc: Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił.

Niechaj nam Bóg błogosławi i niech się Go boją wszystkie krańce ziemi! Ps 67,2-8

Niechaj ziemia Cię wielbi i niechaj śpiewa Tobie

Zeschła ziemia nie da plonu, jeżeli nie otrzyma wody, tak również my, którzy byliśmy uschłym pniem, nigdy nie wydalibyśmy owoców życia bez tego deszczu podarowanego z góry. św. Ireneusz z Lyonu

* * *

Modlitwa jest dla naszej duszy tym czym deszcz dla ziemi. Możecie nawozić ziemię, ile tylko chcecie. Jeżeli brakuje deszczu, wszystko, co zrobicie, pójdzie na marne. św. Jan Maria Vianney

 «  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Święta

Sobota, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę

Galeria

Wyszukiwanie