Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia;

Ty założyłeś świat wraz z tym,

co go napełnia; Ps 89,12

 

 

 

Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki.

On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki.

On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki.

On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki.

On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki.

Słońce, by dniem władało, bo Jego łaska na wieki.

Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, bo Jego łaska na wieki. Ps 136,1-9

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo

Teraz już wiem na pewno, że tam, na końcu tęczy, czeka na mnie spełnienie marzeń. Cecelia Ahern

* * *

Nikt, kto kocha, nie może być nazwany nieszczęśliwym. Nawet nieszczęśliwa miłość ma swoją tęczę. James Matthew Barrie

* * *

Wszelkie wspomnienia są złudne, bo teraźniejszość nadaje im inne barwy. Albert Einstein

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  » 

Powrót

Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.

Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano;

ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy.

Tam słońcu namiot wystawił, i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.

Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios,

i nic się nie schroni przed jego żarem. Ps 19, 2-7

Twoim jest dzień i noc jest Twoja;

Skoro przemijające słońce jest tak piękne, tak wielkie, tak szybkie w swoim ruchu, tak dokładne w swoim obrocie, skoro nikt nie może się nasycić radością z jego oglądania, jakież będzie piękno Chrystusa, który jest słońcem sprawiedliwości! św. Bazyli Wielki

* * *

Prowadź mnie,

Łagodne światło wśród otaczającego mroku.

Prowadź mnie,

Noc jest ciemna i dom daleko.

Prowadź mnie,

Wskaż, gdzie mam stąpać.

Nie proszę, by widzieć całą drogę,

Wystarczy mi jeden krok… bł. J. H. Newman

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  » 

Powrót

Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana:

Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki!

Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa. Ps 113, 1-4

Ty światło i słońce utwierdziłeś

Panie,

Naucz nas,

Byśmy pojęli, że tak jak ów cud,

Jakim są gwiazdy na nieboskłonie,

Dokonuje się w ciszy nocy,

Tak też cud istnienia Boga

odsłania się w ciszy naszej duszy.

tak wiec dopiero w ciszy serca stanie się,

że rozproszone drobiny wszechświata miłość zjednoczy. Według Bhagavadgita

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  » 

Powrót

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata

Galeria

Wyszukiwanie