Twoje jest niebo i Twoja jest ziemia;

Ty założyłeś świat wraz z tym,

co go napełnia; Ps 89,12

 

 

 

Alleluja.

Chwalcie Pana, bo dobry, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Boga nad bogami, bo Jego łaska na wieki.

Chwalcie Pana nad panami, bo Jego łaska na wieki.

On sam cudów wielkich dokonał, bo Jego łaska na wieki.

On w mądrości uczynił niebiosa, bo Jego łaska na wieki.

On rozpostarł ziemię nad wodami, bo Jego łaska na wieki.

On uczynił wielkie światła, bo Jego łaska na wieki.

Słońce, by dniem władało, bo Jego łaska na wieki.

Księżyc i gwiazdy, by władały nocą, bo Jego łaska na wieki. Ps 136,1-9

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo

Jeśli chce się nosić głowę w chmurach, trzeba obiema nogami stąpać po ziemi. Terry Pratchett

* * *

Niebiosa są niebem Pana, bo już są niebiosami, natomiast ziemię Bóg dał synom ludzkim, aby ją zamienili w niebo. Powiedzenie żydowskie

* * *

Gdziekolwiek człowiek stoi,

O wielokroć więcej niebios ogląda,

Niżeli ziemi. Cyprian Kamil Norwid

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza.

Dzień dniowi głosi opowieść, a noc nocy przekazuje wiadomość.

Nie jest to słowo, nie są to mowy, których by dźwięku nie usłyszano;

ich głos się rozchodzi na całą ziemię i aż po krańce świata ich mowy.

Tam słońcu namiot wystawił, i ono wychodzi jak oblubieniec ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przebiega.

Ono wschodzi na krańcu nieba, a jego obieg aż po krańce niebios,

i nic się nie schroni przed jego żarem. Ps 19, 2-7

Twoim jest dzień i noc jest Twoja;

Kiedy coś uparcie gaśnie – zaufaj iskierce nadziei. Wojciech Bartoszewski

* * *

Gdzie płonie jeszcze mały płomień nadziei, tam widać światło nieba. Iść ku niebu to znaczy zawierzyć nadziei. Zdobyć niebo to znaczy wstąpić w dom miłości. Jan Smolec

* * *

Tam, gdzie jaśnieje nawet najmniejszy płomyk nadziei, dostrzegalne jest światło z nieba. Ladislaus Boros

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana:

Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki!

Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone!

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa. Ps 113, 1-4

Ty światło i słońce utwierdziłeś

Słońce nie omija nikogo. Nie ominie i ciebie, chyba żebyś się skrył w cieniu. Phil Bosmans

* * *

Jeśli stoisz na świeczniku, staraj się nie zasłaniać światła. Wiesław Brudziński

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata

Galeria

Wyszukiwanie