Chwalę Cię, Panie, całym sercem,

opowiadam wszystkie cudowne

Twe dzieła.Ps 9,2

 

 

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda.

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość.

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. Ps 145,4-7

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały

Przyjaźń i miłość to dwie rośliny, które wyrastają z jednego korzenia. Friedrich G. Klopstock

* * *

Wszystko, co da się powiedzieć o przyjaźni jest jak botanika wobec kwiatów. Jak czysty rozum może poznać ich istotę? Henry David Thoreau

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  » 

Powrót

Przed Nim kroczą majestat i piękno

Jeden siedzi dziś w cieniu dlatego, że inny dawno temu posadził w tym miejscu drzewo. Warren Buffett

* * *

Drzewa muszą rosnąć prosto od samej młodości. Przysłowie

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  » 

Powrót

Owocem dzieł Pańskich syci się ziemia

Na drzewie dobrych intencji jest wiele kwiatów, lecz mało owoców. Konfucjusz

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  » 

Powrót

Święta

Niedziela, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Niedziela Zesłania Ducha Świetego

Galeria

Wyszukiwanie