Chwalę Cię, Panie, całym sercem,

opowiadam wszystkie cudowne

Twe dzieła.Ps 9,2

 

 

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda.

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość.

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. Ps 145,4-7

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały

Jak śmiesz wyczekiwać, aby w twoich rękach zakwitły kwiaty, skoro twe serce jest wulkanem? Khalil Gibran

* * * 

Z kwiatów powstaje ogród, ale nie płot. Przysłowie niemieckie

* * *

Nawet białe lilie rzucają czarny cień. Powiedzenie węgierskie

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Przed Nim kroczą majestat i piękno

Ludzkość jest drzewem, a ludzie są liśćmi. Drzewo trwa i rośnie, chociaż liście opadają. Jerzy Drobnik

* * *

Schnące drzewo, gdy otrzyma wodę, wypuszcza pędy. Tak samo grzesznik przyniesie owoce sprawiedliwości, gdy przez pokutę stanie się godny daru Ducha Świętego. św. Cyryl Jerozolimski

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  » 

Powrót

Owocem dzieł Pańskich syci się ziemia

Prostota jest owocem dojrzałości. Friedrich von Schiller

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  » 

Powrót

Święta

Niedziela, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Niedziela Zesłania Ducha Świetego

Galeria

Wyszukiwanie