Chwalę Cię, Panie, całym sercem,

opowiadam wszystkie cudowne

Twe dzieła.Ps 9,2

 

 

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda.

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość.

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. Ps 145,4-7

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały

Kwiaty nie kwitną długo, ale przez cały czas dbają o to, by zachować piękno. P. Bosmans

* * *

Szczegółowo analizując płatki nikt jeszcze nie pojął piękna róży. Anthony de Mello

* * *

Róża jest czymś nieskończenie więcej niż tylko rumieniącym się „przepraszam” za swoje kolce. Rabindranath Tagore

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Przed Nim kroczą majestat i piękno

Tylko dla Adama został zasadzony Eden; serce Adama jest ważniejsze niż pączki kwiatów, jego słowa ważniejsze niż owoce… prawda o człowieku ważniejsza niż korzenie. św. Efrem Syryjczyk

* * *

Ja, który nie neguję Opatrzności, wierzę, że Ona daje solenne nauczanie bólu temu, kto jest zdolny go odczuć, ponieważ z bólu i tylko z bólu rodzą się rzeczy wielkie i powstają silne charaktery, jak kwiaty na ciernistych krzewach. G. Giusti

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  » 

Powrót

Owocem dzieł Pańskich syci się ziemia

Człowiecze! Czyż nie jest to dla ciebie upomnieniem, aby twój dzień ostatni nie znalazł w tobie owoców niedojrzałych, a pełnia twego życia nie wykazała niedojrzałości czynów? Niedojrzały owoc zwykle jest kwaśny, bo tylko to może być słodkie, co dojrzało całkowicie. Wszyscy, którzy cię widzą, winni cię chwalić. Rzesze członków Kościoła mają cię podziwiać jakby kiście winogron. Niech wszyscy patrzą na ozdobne klejnoty duszy, niech radują się twoją dojrzałą mądrością, blaskiem twej wiary, wdziękiem jej wyznawania, pięknem sprawiedliwości, hojnością miłosierdzia. św. Ambroży

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  » 

Powrót

Święta

Poniedziałek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Liturgia słowa

Galeria

Wyszukiwanie