Chwalę Cię, Panie, całym sercem,

opowiadam wszystkie cudowne

Twe dzieła.Ps 9,2

 

 

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda.

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość.

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. Ps 145,4-7

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały

Kwiaty są wysłańcami Boga z innego, doskonałego świata. Zenta Maurina

* * *

Żyć zaczynałem ufny i szczęśliwy, pewny, że dla mnie co dzień wschodzi słońce, i dla mnie otwierają się poranne kwiaty. Czesław Miłosz

* * *

Kwiat, który się otwiera, nie czyni przy tym hałasu. Wilhelm Raabe

 «  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Przed Nim kroczą majestat i piękno

Rzekłem do drzewa migdałowca: „Siostro, powiadaj mi o Bogu”. I migdałowiec pokrył się kwieciem. Nikos Kazantzakis

* * *

Z łez skruchy również rodzi się i kwitnie roślina radości. G. Borsara

 «  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  » 

Powrót

Owocem dzieł Pańskich syci się ziemia

Owoc nie pleni się szlachetny, gdzie chwastem zaszło pole. Alighieri Dante

 «  1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  » 

Powrót

Święta

Niedziela, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Niedziela Zesłania Ducha Świetego

Galeria

Wyszukiwanie