Chwalę Cię, Panie, całym sercem,

opowiadam wszystkie cudowne

Twe dzieła.Ps 9,2

 

 

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda.

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość.

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. Ps 145,4-7

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały

Kwiaty mają urzekać swym pięknem, zaś ludzie dobrocią. Phil Bosmans

* * *

Dobry człowiek jest podobny do kwiatu, który rozkwita w ciepłych promieniach słońca. Phil Bosmans

* * *

Ludzie są jak kwiaty: stworzeni do tego, aby się rozwijać. André Liége

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Przed Nim kroczą majestat i piękno

Drzewo miłości rośnie jedynie na ziemi pokory. św. Katarzyna ze Sieny

* * *

Od krzewu stepowego wymaga się jedynie skąpej zieleni, od drzewa nad wodą wymaga się owoców. Karol May

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  » 

Powrót

Owocem dzieł Pańskich syci się ziemia

Łatwo zbierać kokosy, gdy ktoś inny trzęsie palmą. Władysław Grzeszczyk

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  » 

Powrót

Święta

Niedziela, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Niedziela Zesłania Ducha Świetego

Galeria

Wyszukiwanie