Chwalę Cię, Panie, całym sercem,

opowiadam wszystkie cudowne

Twe dzieła.Ps 9,2

 

 

Pokolenie pokoleniu głosi Twoje dzieła i zwiastuje Twoje potężne czyny.

Głoszą wspaniałą chwałę Twego majestatu i rozpowiadają Twe cuda.

I mówią o potędze Twoich dzieł straszliwych, i opowiadają Twą wielkość.

Przekazują pamięć o Twej wielkiej dobroci i radują się Twą sprawiedliwością. Ps 145,4-7

Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały

Zakwitnij tam, gdzie jesteś zasiany. św. Franciszek Salezy

* * *

Zasiewajcie miłość tam, gdzie jej nie ma, a zobaczycie, że na pewno wyrośnie. św. Jan od Krzyża

* * *

Kwiat jest uśmiechem rośliny. Peter Hille

 «  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  » 

Powrót

Przed Nim kroczą majestat i piękno

Choć bowiem korzeń zestarzeje się w ziemi, a pień jego w piasku zbutwieje, gdy wodę poczuje, odrasta, rozwija się jak młoda roślina. Hi 14,8-9

* * *

Rośliny są jak ludzie, potrzebują miłości, ale i ludzie są jak rośliny, pozbawieni miłości więdną... Krystyna Siesicka

 «  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  » 

Powrót

Owocem dzieł Pańskich syci się ziemia

Korzenie z ziemi nie domagają się nagrody za to, że obdarzają owocami gałęzie. Rabindranath Tagore

* * *

Życie chrześcijanina ma swoje korzenie w Niebie, a nie tylko na ziemi. Chiara Lubich

 «  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  » 

Powrót

Święta

Niedziela, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Niedziela Zesłania Ducha Świetego

Galeria

Wyszukiwanie