Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Ps 145,9

 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Ps 8,4-10

Błogosławiony jesteś, Boże całego stworzenia

Jeżeli zdołasz gruntownie pojąć to, co sam mówisz, nauczysz się rozumieć mowę wszelkiego stworzenia. Jakub Icchak

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  » 

Powrót

Miłujesz wszystko co stwarzasz

Tylko w milczeniu słowo, tylko w ciemności światło, tylko w umieraniu życie: na pustym niebie jasny jest lot sokoła. Ursula K. Le Guin

* * *

Niektórym skrzydła potrzebne są tylko do robienia szumu wokół swojej osoby. Wiesław Trzaskalski

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  » 

Powrót

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Cierpliwy i oszczędny kupi drugą krowę za to, co z jednej wydoi. Karol Bunsch

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  » 

Powrót

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie