Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Ps 145,9

 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Ps 8,4-10

Błogosławiony jesteś, Boże całego stworzenia

Gdyby serce twoje było proste, każde stworzenie stałoby się dla ciebie zwierciadłem życia i księgą mądrości. św. Tomasz a Kempis

* * *

Kto ma stodoły, ma myszy, a kto ma skarby, ma złodziejów. Wincenty Ignacy Marewicz

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  » 

Powrót

Miłujesz wszystko co stwarzasz

Ignoracja ma skrzydła orła i wzrok sowy. Zbigniew Herbert

* * *

Pośród prób niechaj wasza dusza będzie jak słowik, który śpiewa na ciernistym krzewie. św. Franciszek Salezy

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  » 

Powrót

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Pewien indiański chłopiec zapytał kiedyś dziadka:

- Co sądzisz o sytuacji na świecie?

Dziadek odpowiedział: - Czuję się tak, jakby w moim sercu toczyły walkę dwa wilki. Jeden jest pełen złości i nienawiści. Drugiego przepełnia miłość, przebaczenie i pokój.

- Który zwycięży? – chciał wiedzieć chłopiec.

- Ten, którego karmię – odrzekł na to dziadek. Autor nieznany

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  » 

Powrót

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie