Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Ps 145,9

 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Ps 8,4-10

Błogosławiony jesteś, Boże całego stworzenia

Dopóki człowiek nie obejmie współczuciem wszystkich żywych stworzeń, dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju. Albert Schweitzer

* * *

Kto się denerwuje z powodu pchły w łóżku, ten łatwo wrzuci do ognia prześcieradło. Powiedzenie mongolskie

 

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16] 

Powrót

Miłujesz wszystko co stwarzasz

Wielu stawia strachy na wróble, nikt – na orły. Władysław Grzeszczyk

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16] 

Powrót

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować, ani czy mogą mówić, lecz czy mogą cierpieć. Bentham Jeremy

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16] 

Powrót

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie