Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Ps 145,9

 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Ps 8,4-10

Błogosławiony jesteś, Boże całego stworzenia

Jak ryby tracą wolność, kiedy są poza wodą, tak rozsądna dusza zaczyna być spętanym niewolnikiem, kiedy oddziela się od Boga. św. Franciszek Salezy

* * *

Gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, jakbyś wyciągnął rybę z wody. Jak dla niej woda jest gwarantującym życie elementem, tak dla ciebie jest nim modlitwa. św. Jan Chryzostom

* * *

Istnieją ludzie, którzy łowią ryby i tacy, którzy tylko mącą wodę. Powiedzenie hińskie

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Miłujesz wszystko co stwarzasz

Bądź jak ptak, który, gdy siada na gałęzi zbyt kruchej, czuje, jak spada, lecz śpiewa dalej, bo wie, że ma skrzydła. Victor Marie Hugo

* * *

Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać – to najlepsza filozofia. św. Jan Bosko

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

... Dozwól, Stwórco, abym w każdym Twoim stworzeniu łatwo dostrzegł Twoją mądrość, miłość i dobroć. [...] Dozwól, Ojcze, abym umiał miłować każde stworzenie, jak Ty je miłujesz. kard. Stefan Wyszyński

* * *

Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta. Immanuel Kant

 «  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata

Galeria

Wyszukiwanie