Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Ps 145,9

 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Ps 8,4-10

Błogosławiony jesteś, Boże całego stworzenia

Nic bardziej nie raduje ducha, jak w nocy położyć się w ogrodzie i opowiedzieć księżycowi o swoich przykrościach; spać na otwartym polu i wołać świerszcze, aby powierzyć im własne tajemnice. Chang-Chao

 * * *

Stworzenie jest pieśnią pochwalną: sylabizowaną przez naukę, śpiewaną przez sztukę i niesioną przez życie. Ernest Hello

 «  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Miłujesz wszystko co stwarzasz

Ptak radości jest stworzeniem nieśmiałym. Nie buduje swojego gniazda w każdym ogrodzie. Kwiat radości jest delikatny, nie kiełkuje i nie rozwija się na każdej ziemi. Zenta Maurina

* * *

Moi przyjaciele, proście Boga o radość. Bądźcie weseli jak dzieci, jak ptaki na niebie. Fiodor Dostojewski

 «  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Nie powinniśmy się wstydzić mówić o tym, czego Bóg nie wstydził się stworzyć. Klemens Aleksandryjski

* * *

Człowiek jest na ogół więcej wytrzymały na niekorzystne warunki środowiskowe niż zwierzęta, niemniej zbytnie zagęszczenie może wpłynąć na jego zdrowie psychiczne i fizyczne. Antoni Kępiński

 «  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie