Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Ps 145,9

 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Ps 8,4-10

Błogosławiony jesteś, Boże całego stworzenia

Każdy (…) przelot pszczół daje obraz prawa najwyższego. M. Maeterlinck

* * * 

Słowo jest jak pszczoła: posiada miód i żądło. Powiedzenie żydowskie

* * *

Nie zabijaj. Pszczoła nie zrobi ci nic złego, nawet jeśli użądli, a jest pożyteczna. Nie wolno bez potrzeby zabijać tego, co żyje. Dorota Terakowska

 «  1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Miłujesz wszystko co stwarzasz

Mieć świadomość orła, a być wróblem – to właśnie jest tęsknota. Ryszard Bukowski

* * *

Gdzie jest padlina, tam zlatują się orły. George Bernard Shaw

 «  1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Psa głaskaj, ale kija z ręki nie puszczaj. Adalberg Samuel

* * *

Jeśli zapędzisz psa do kąta i przestraszysz go, to wyjdzie z niego wilk i cię pogryzie. Jonathan Carroll

* * *

Psy nie znoszą kagańców, a ludzie przepisów. Kazimierz Chyła

 «  1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie