Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Ps 145,9

 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Ps 8,4-10

Błogosławiony jesteś, Boże całego stworzenia

Szczęście jest jak motyl. Ścigaj je, a umknie ci. Usiądź spokojnie, a spłynie na twoje barki. Anthony de Mello SJ

* * *

Będąc człowiekiem, nie jestem bliższy nieskończoności, niż gdybym był mrówką, ale też nie jestem dalszy, niż gdybym był ciałem niebieskim. Giordano Bruno

 «  1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Miłujesz wszystko co stwarzasz

Kruki trzymają się razem, orzeł szybuje sam. Atto Melani

* * *

Od starych kruków młode uczą się krakać. Adalberg Samuel

 «  1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności. Daniel Defoe

* * *

Gdy kota nie ma w domu, rośnie odwaga myszy. Czesław Banach

 «  1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie