Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Ps 145,9

 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Ps 8,4-10

Błogosławiony jesteś, Boże całego stworzenia

Jeżeli udajesz się w samotność z wyciszonym sercem, milczenie stworzenia będzie mówić głośniej językami ludzi i Aniołów. Tomasz Merton

* * *

Wiecznie niezrozumiałe w przyrodzie jest to, że można ją zrozumieć. Albert Einstein

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  » 

Powrót

Miłujesz wszystko co stwarzasz

Okazałość skrzydeł nie dowodzi jeszcze, że wzlecisz wysoko. Kazimierz Chyła

* * *

I kura ma skrzydła jak orzeł, ale cóż z tego? Aleksander Fredro

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  » 

Powrót

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Kto nie dba o konie, ten musi zabiegać o dobry bat. Władysław Grzeszczyk

* * *

I koń nad siłę nie pociągnie. Wolfgang Pauli

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  » 

Powrót

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie