Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Ps 145,9

 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Ps 8,4-10

Błogosławiony jesteś, Boże całego stworzenia

Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma pierwszeństwo wśród słodyczy. Syr 11,3

* * *

Choć miłość jest jak pszczoła która żądli, to przecież jakże wiele daje ona miodu. Arystoteles

* * *

Gdy przystępujemy do Komunii świętej, dusza wchodzi w przestrzeń miłości, podobnie jak pszczoła do kwiatu. św. Jan Maria Vianney

 «  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Miłujesz wszystko co stwarzasz

Od 6 tysięcy lat ludy kłótliwe kochają się w wojnach. A Bóg traci swój czas na tworzenie ptaków i kwiatów. Wiktor Hugo

* * *

Stado dzikich kaczek podrywa się nie dlatego, że jedna zakwakała, lecz dlatego, że się poderwała. Powiedzenie chińskie

 «  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Pies na łańcuchu nie błądzi, ale i nigdzie nie trafia. Władysław Grzeszczyk

* * *

Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz, że zacznie mu się dobrze powodzić – nie ugryzie cię. Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem. Mark Twain

 «  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata

Galeria

Wyszukiwanie