Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Ps 145,9

 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Ps 8,4-10

Błogosławiony jesteś, Boże całego stworzenia

Miłość, ten motyl, którego jedno skrzydło nazywa się niepewnością, a drugie oszustwem. Bolesław Prus

* * *

To, co dla larwy jest końcem świata, reszta świata nazywa motylem. Lao Tse

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Miłujesz wszystko co stwarzasz

Serce człowieka jest jak ptak zamknięty w klatce ciała... Éric-Emmanuel Schmitt

* * *  

Ptak nie może oglądać z zewnątrz tej klatki, w której siedzi. Albert Schweitzer

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

Cała ludzkość jest owcą, którą Jezus przyjął na ramiona. św. Grzegorz z Nyssy

* * *

Owca idzie za owcą, jak czyni matka, tak czyni córka. Talmud

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie