"Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy,
którzy je miłują" (Ps 111,2)

 

 

 Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza,

które rozprzestrzenia się i rozprasza;

zapytaj piękno nieba...

zapytaj wszystko, co istnieje.

Wszystko odpowie ci:

Spójrz i zauważ, jakie to piękne.

Piękno tego, co istnieje, jest jakby wyznaniem.

Kto uczynił całe to piękno poddane zmianom,

jeśli nie Piękny, nie podlegający żadnej zmianie?

św. Augustyn

Majestat i wspaniałość - to Jego działanie...

Jeżeli dla czegoś warto żyć człowiekowi – to dla oglądania piękna. Platon

Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia. Platon

 

Prawda, dobro i piękno uzupełniają się wzajemnie. Nie traktujcie zatem piękna jako czegoś powierzchownego, próżnej ozdoby. Jest objawieniem splendoru Boga. A. Pronzato

 

Relacja miedzy dobrem a pięknem skłania do refleksji. Piękno jest bowiem poniekąd widzialnością dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem piękna. św. Jan Paweł II

 

Są na ziemi trzy tajemnice, trzy rzeczy niepojęte. Piękno, sprawiedliwość i prawda. Simone Weil

 

Piękno bez dobroci, to dom bez drzwi, okręt bez wiatru, fontanna bez wody. Ferrante Alvaro de Torres

 

Potęga Dobra schroniła się w naturze Piękna. Platon

 

Piękno jest prawdą, prawda pięknem - oto co wiesz na ziemi i co wiedzieć trzeba. John Keats 

 

Dobro stoi wyżej niż piękno. Stefan Żeromski

 

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz. Albert Einstein

 

Ten świat potrzebuje piękna, by nie pogrążyć się w rozpaczy. (…) Tylko piękno jest wartością rzetelną. Henryk Górecki

A więc niebo jest tylko z pozoru takie piękne i szczęśliwe w swym granacie, błękicie, złocie i srebrze? Zatem Kosmos jest po prostu taki sam jak nasza Ziemia? Jest w nim piękno i radość, ale też smutek i gniew, nienawiść i przemoc, prawda i fałsz… Dorota Tyrakowska

Prawda – pożądana, znaleziona i odkryta sprawia, że serce nie jest puste, oczy ślepe na blask Słońca, uszy zaś głuche na głosy natury. Giordano Bruno

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Kolory lata

„Piękno jest światłem w sercu”. Khalil Gibran

Siedząc dniami całymi na Bielanach rysując rośliny (…) i widzę i dostrzegam, co to za świat olbrzymi i jak mało z niego się wie. Stanisław Wyspiański

 

* * *

Człowiek się robi bogatszy przez taki maleńki kwiatuszek

Dlatego rzucamy dziś hasło,

Nie deptać stokrotek i wzruszeń! Wanda Chotomska

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Piękno wiosny

„Piękno jest wiecznością przeglądającą się w zwierciadle”. Khalil Gibran

Spójrz na kwiaty,

One nie mają rąk.

Po prostu rosną,

Kwitną.

Bezinteresownie ofiarowują

Każdemu to, czym są:

Piękno i radość.

Nie żądają niczego.

Niczego nie potrzebują,

Za wyjątkiem słońca,

A ono świeci wszystkim. 

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

W zimowej szacie

„Piękno jest blaskiem prawdy”. Platon

W zimie potrzebne jest ciepłe okrycie, w starości brak zmartwień. Sokrates

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Barwy jesieni

„Piękno jest widzialnością Dobra – jest objawieniem Dobra”. św. Jan Paweł II

Porównanie

 

Piszę ziemia

a mówię morze

mówię ja

bo myślę o tobie

 

Słońce przecieka w owoc

wszystko przelewa się we wszystko

wiatr jakiś miesza rozmaitość rzeczy

strumień jedności zaciera granice

jedna jest krew

 

Tworzyć to znaczy

nagle

ujrzeć całość

Tak tworzy Bóg

nam dana

iskra

 

Rzecz z rzeczą sczepia się

pazurem podobieństwa

rzecz rzeczy szuka i gdzieś na ich styku

rodzi się światło sensu

Anna Kamieńska

 

^ ^ ^

 

Wiosna - przyszłej jesieni wczesną jest jaskółką,

Jesień – zwiastuje wiosnę – i tak w kółko.

Będąż się tak przeplatać w kołowrocie bytu

Jesienie rozczarowań z wiosnami zachwytu.

Tadeusz Kotarbiński

 «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata

Galeria

Wyszukiwanie