"Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy,
którzy je miłują" (Ps 111,2)

 

 

 Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza,

które rozprzestrzenia się i rozprasza;

zapytaj piękno nieba...

zapytaj wszystko, co istnieje.

Wszystko odpowie ci:

Spójrz i zauważ, jakie to piękne.

Piękno tego, co istnieje, jest jakby wyznaniem.

Kto uczynił całe to piękno poddane zmianom,

jeśli nie Piękny, nie podlegający żadnej zmianie?

św. Augustyn

Majestat i wspaniałość - to Jego działanie...

Jeżeli dla czegoś warto żyć człowiekowi – to dla oglądania piękna. Platon

Prawdziwe piękno jest odblaskiem duszy. Michel Quoist

 

Natura ma rzeczy doskonałe, żeby pokazać nam, że jest obrazem Boga. Ma też wady, żeby nam pokazać, że nie jest wyłącznie Jego obrazem. Pascal

 

Życie przed nami otworem, a szczęście w niem od nas samych zależy! Zatem przebojem od światła i słońca, z hasłem miłości wszystkiego, co żyje na świecie!. Władysław Korsak

 

Kto miłuje przyrodę dla niej samej, posiądzie szczęście, którego mu nikt odebrać nie jest w stanie. Władysław Korsak

 

Katedra św. Michała

Piękność Boga jak morze - rozległa, głęboka!

Wszystkie rzeczy na świecie są grzechem dotknięte,

A niektóre wyraźnie przez Boga przeklęte.

Niewinne oczy dziecka, gwiazdy, barwy kwiatów

Zdolne są coś powiedzieć o pięknie zaświatów.

Dlatego w błękit nieba, lub w kwiaty na łące,

Zachęcajcie, niech patrzą dusze miłujące.

Te widoki pobudzą do większej miłości.

Korzyść z piękna przyrody czerpią ludzie prości,

Bo umieją odszukać za tym pięknem Boga

(Ta księga Ewangelią jest dla wszystkich pogan!) br. Bogumił Marian Adamczyk

 

Prawda jest dla mędrca, piękno dla wrażliwego serca. Rzeczy piękne są trudne. Platon

- Dlaczego wszyscy tutaj są tak szczęśliwi, a ja nie?

- Dlatego, że nauczyli się widzieć dobro i piękno wszędzie – odrzekł Mistrz.

- Dlaczego więc ja nie widzę wszędzie dobra i piękna?

- Dlatego, że nie możesz widzieć na zewnątrz siebie tego, czego nie widzisz w sobie. Anthony de Mello SJ

 «  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Kolory lata

„Piękno jest światłem w sercu”. Khalil Gibran

Życie wewnętrzne rozkwita – jedynie pośród mnóstwa przecudnych kształtów.
M. Maeterlinck

* * *

Zapachu lata potrzebuję
chłodu wody i upału złotych kłosów
przetykanych chabrami
            W promieniach słońca
            natchnienie znajduję
            Wizje się rodzą żądne spełnienia
Szarość ożywia się barwami
figlarnego uśmiechu
            Beztroski obraz namaluję
            zachłysnę się szaleństwem życia
            i chwili darami
            odkrytymi na nowo
Niezwykłych dążeń schody zbuduję
by prowadziły mnie do celu
i wygram życie szczęścia kartami...
Zawsze już będzie lato.
Eliza Grabowska

 «  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Piękno wiosny

„Piękno jest wiecznością przeglądającą się w zwierciadle”. Khalil Gibran

WIOSNA

Młodziutka; krasna, wcale urodna

Przyszła dziewczyna: imię jej... wiosna

Pięknem zieleni liści pogodna,

Szczebiotem ptasząt, życiem - radosna

 

W żółciutkiej sukni, tkanej z pierwiosnka

Z przylaszczek wieńca zdobioną głową

Z miodnym uśmiechem na licach krasnych

Z jakąś przedziwną, a nową mową.

 

Wszystko, co spało mrozem siekane,

Cała przyroda, co się ulękła

Zimy macochy, gdy przyszła wiosna,

Budzi się znowu, przed Stwórcą klęka.

 

I znowu serce rytm swój odwieczny

Wybija rześko. Mocą napełnia

Każda komórka do życia budzi,

Śpiewów i treli pełna jest ziemia.

 

Tętnią młodością w roślinach soki,

Ptaki budują dla piskląt gniazda,

Na nieba płótnie tańczą obłoki,

Na śnieżne szczyty spogląda gazda.

 

Trawy i kwiaty, krzewy i drzewa,

Zwierzęta, góry, Iądy i morze

Cudną pieśń życia nową zaśpiewa

Chwalić Cię będzie, Przedwieczny Boże. Z.K.

 «  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

W zimowej szacie

„Piękno jest blaskiem prawdy”. Platon

Biegłam drogą do słońca

i każdy zakręt odkrywał nowe piękno

Drzew choć bezlistnych

pól śniegiem jak puchem okrytych

horyzontu bez końca

Chciałam by droga do słońca trwała

dłużej niż wieczność

Gdzieś w plątaninie myśli

odczucia się pomieszały więc słońce zaszło

lecz zamieniłam je w jasny płomyk świecy

czysty

spokojny

W przyszłość patrzyłam

i więcej widziałam niż mogłam

zrozumieć

Baśń życia od nowa tworzyłam.

Eliza Grabowska

 «  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Barwy jesieni

„Piękno jest widzialnością Dobra – jest objawieniem Dobra”. św. Jan Paweł II

Wszyscy jesteśmy jak okna i aleje, przez które Bóg przebija się światłem swych promieni do swego własnego domu.
Tomasz Merton

^ ^ ^

Mgła otula świat szary

leniwy

Nie ma ognia – zgasi

nie ma czasu – stanął

nie ma nas

Gdzieś świta poranek

I świeczkę zapalam marzenia płomieniem

światełkiem istnienia.

Przez mgłę przez czas

już lepiej już cieplej

Ten płomyk pragnienia rozpali

przywoła śmiech i radość

We mgle tego brak

Znów cieszę się chwilą i budzę marzenia

Mgła nie zdusi mojego pragnienia

które wiecznością się stało.

Eliza Grabowska

 «  1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Święta

Poniedziałek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie