"Wielkie są dzieła Pańskie,
mogą ich doświadczyć wszyscy,
którzy je miłują" (Ps 111,2)

 

 

 Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza,

które rozprzestrzenia się i rozprasza;

zapytaj piękno nieba...

zapytaj wszystko, co istnieje.

Wszystko odpowie ci:

Spójrz i zauważ, jakie to piękne.

Piękno tego, co istnieje, jest jakby wyznaniem.

Kto uczynił całe to piękno poddane zmianom,

jeśli nie Piękny, nie podlegający żadnej zmianie?

św. Augustyn

Majestat i wspaniałość - to Jego działanie...

Jeżeli dla czegoś warto żyć człowiekowi – to dla oglądania piękna. Platon

Cóż wiesz o pięknem ?...

„Kształtem jest Miłości” –

…………..

Kształtem miłości piękno jest – i tyle,

Ile ją człowiek oglądał na świecie,

W ogromnym Bogu albo w sobie-pyle,

Na tego Boga wystrojonym dziecię;

Tyle o pięknem człowiek wie i głosi -

Choć każdy w sobie cień pięknego nosi

I każdy – każdy z nas – tym piękna pyłem. C.K. Norwid

 

 

Duch ludzki żyje prawdą i miłością. Stąd rodzi się także potrzeba Piękna. św. Jan Paweł II

 

W człowieku wszystko powinno być piękne; i twarz, i ubranie, i dusza, i myśli. Antoni Czechow

 

Pięknym jest czyniący piękno. Lucy M. Montgomery

 

Piękno ludzi jest największym pięknem ziemi. Johann Heinrich Pestalozzi

 

Piękno jest jedynym miernikiem wolności człowieka. Nikos Kazantzakis

 

Nie jest piękny ten, kto ma piękną twarz, ale ten, kto ma piękną duszę. Przysłowie rosyjskie

 

Siła i piękno są darem młodości. Demokryt

 

Niektórzy ludzie, chociaż się starzeją, nigdy nie tracą swojego piękna: przesuwają je po prostu na serce. M. Buxbaum

 

Kiedy ludzie przestaną wierzyć, że jest zło i jest dobro, tylko piękno przywoła ich do siebie i ocali. Czesław Miłosz

 

Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka. Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija. Nie ma dobra, które na nią pozwala. Tadeusz Borowski

 

Gdy się zobaczyło tylko raz piękno szczęścia na twarzy ukochanej osoby, wiadomo już, że dla człowieka nie może być innego powołania, jak wzbudzanie tego światła na twarzach otaczających nas ludzi. Miłość jest pożądaniem piękności. Łukasz Górnicki

 

Prawdziwie piękne jest to, co czyni człowieka lepszym. Anne-Louise de Staël-Holstein

 

Na tym szczeblu życie dopiero jest coś warte, gdy człowiek piękno samo w sobie ogląda. Platon

 

Każdy z nas nosi w sobie piękno. Cała sztuka polega na tym, by umieć je odkryć. Éric-Emmanuel Schmidt

 

Tak głęboką pieczęć odbił Stwórca na swoim stworzeniu, że człowiek nie może obejść się bez Boga. A jeśli (...) ktoś odnajdzie się i gra na wysokich strunach artyzmu, wtedy ta łączność z Bogiem i ten kontakt odbija się tym piękniej w malarstwie i wszystkim, cokolwiek nas zadziwia. bp Kazimierz Ryczan

 

W duszy człowieka jest tyle piękna, że bez wstydu powinien ją ujawniać. Mikołaj Gogol

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Kolory lata

„Piękno jest światłem w sercu”. Khalil Gibran

Każda roślina podejmuje samotną pielgrzymkę – od nasiona do owocu.
Każda ma do wypełnienia swoją misję: mianowicie stanąć w obliczu słońca.

Khalil Gibran

* * *
Utonąłem w powodzi kwiatów, łąk zieleni,
Pośrodku traw wysokich, w rosy skrzącym blasku,
I wsłuchany w pieśń ptasiąt z pobliskiego lasku,
Chciwie kradłem żar ognia słonecznych promieni.
Ponad ziół oceanem, ponad kwiatów morzem,
Sunął wietrzyk leciuchny, cichy pełen wdzięku,
A tuż za nim traw fala drżała w jakimś lęku,
Kornie chyląc swą postać przed tem tchnieniem Bożem...
Władysław Prokurat

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Piękno wiosny

„Piękno jest wiecznością przeglądającą się w zwierciadle”. Khalil Gibran

Przestrzeń potrzebna kroplom wiosennego deszczu

Zatrzymaj przez chwilę wzrok na kroplach świeżego deszczu:

oto w nich skupia swój blask cała zieleń wiosennych liści,

tak że wszystkie prawie ciążą w kroplach, w granicach się własnych nie mieszczą – a choć oczy twe pełne zdumienia,

nie możesz, naprawdę nie możesz do dna otworzyć swej myśli.

 

Na pewno ją będziesz uciszał jak dziecię zbudzone ze snu:

nie oddzielaj się od blasku przedmiotów, droga moja, pozostań w zdumieniu!

Próżne słowa! Czyż nie czujesz? To przez nią właśnie jesteś

tak głęboko w światłości rzeczy,

że musisz w sobie szukać coraz głębszej dla nich przestrzeni. Karol Wojtyła

 

* * *

 

W dziwnym ogrodzie moich myśli

Czekam na Wiosnę!

Nie tę kapryśną kwietniową

Ale majową

Roztańczoną wszystkimi kolorami

Kwiatów

Czekam na naszą

Wiosenną radość. T.P.

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

W zimowej szacie

„Piękno jest blaskiem prawdy”. Platon

Prawda jest dla mędrca, piękno dla wrażliwego serca. Rzeczy piękne są trudne. Platon

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Barwy jesieni

„Piękno jest widzialnością Dobra – jest objawieniem Dobra”. św. Jan Paweł II

Każdy liść spadający z drzewa ukazuje nam nieco więcej nieba.

^ ^ ^

Zaprawdę, nigdy nie zobaczyłoby oko słońca, gdyby samo nie było słoneczne, i nigdy też dusza nie ujrzy piękna, jeżeli sama nie będzie piękna.

Niech tedy najpierw każdy stanie się boski i każdy piękny, jeżeli chce ujrzeć Boga i piękno! (...)

To zaś, co jest jeszcze wyżej, nazywamy naturą Dobra, dzierżącą przed sobą jakby puklerz piękna.

Na ogół będzie on zatem mówić o pierwszym pięknie, oddzielając zaś świat umysłowy powie, że piękno umysłowe jest miejscem idei, a Dobro, będące jeszcze wyżej, źródłem i zaczątkiem tego piękna, albo też Dobro i pierwsze piękno zamieści w miejscu tym samym.

W każdym razie piękno jest tam – w górze! tł. Adam Krokiewicz

 

^ ^ ^

Czy smutek potrzebny duszy?

Czy kochać to znaczy wzruszyć?

A w listopadzie zmoczeni

Deszczem szukamy ciepła…

Zbolałych liści

One utulone w wieczny sen

Wybaczyły nam…

Przemijanie

Małgorzata Giemzo

 

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  » 

Powrót

Święta

Czwartek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

Galeria

Wyszukiwanie