Pan jest dobry dla wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła. Ps 145,9

 

 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców,

księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeś.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich; złożyłeś wszystko pod jego stopy: owce i bydło wszelakie, a nadto i polne stada, ptactwo powietrzne oraz ryby morskie, wszystko, co szlaki mórz przemierza.

O Panie, nasz Panie, jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi. Ps 8,4-10

Błogosławiony jesteś, Boże całego stworzenia

»Każde stworzenie posiada swą własną dobroć i doskonałość […]. Różne stworzenia, […] w ich własnym bycie, odzwierciedlają, każde na swój sposób, jakiś promień nieskończonej mądrości i dobroci Boga«”. Katechizm Kościoła Katolickiego

* * *

Mądrość nasza polega na odsłanianiu miłości i doszukiwaniu się jej wszędzie [...) Miłość Boga ku stworzeniom jest łatwo dostrzegalna, dlatego że jest powszechna i rozlana wszędzie. Obejmuje wszystko stworzenie, nawet najbardziej liche. kard. Stefan Wyszyński

* * *

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Miłujesz wszystko co stwarzasz

Kto rzuca kamieniem na ptaki, wypłasza je, a kto lży przyjaciela, zrywa przyjaźń. Syr 22,20

* * *

Teraz, gdy już nauczyliśmy się latać w powietrzu jak ptaki, pływać pod wodą jak ryby brakuje nam tylko jednego: nauczyć się żyć na ziemi jak ludzie. Georg Bernard Shaw

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!

[...] Ład świata zewnętrznego, przyrody i stworzeń, jest w jakimś sensie także uzależniony od nas. W miarę jak człowiek się uszlachetnia, cały świat się odmienia. Oblicze ziemi staje się bardziej ludzkie i coraz bardziej Boże. Stworzenie staje się posłuszne człowiekowi, jak ongiś było posłuszne Bogu [...]. kard. Stefan Wyszyński

* * *

Stworzenie to znacznie więcej niż natura, ponieważ związane jest z Bożym planem miłości. papież Franciszek

 [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  » 

Powrót

Święta

Wtorek, XI Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Romualda, opata

Galeria

Wyszukiwanie