Rozgłaszajcie
Jego chwałę
wśród narodów,
Jego cuda
- wśród wszystkich ludów!

Ps 96,3
 

 

Pragnę z całego serca,
aby turystyka była zawsze sposobnością
do owocnych spotkań: do spotkania z Bogiem,
który w stworzeniu i w dziełach ludzkich
ukazuje nam swoją miłość i opatrzność;
do spotkania z sobą samym,
w postawie milczącej refleksji
i wsłuchiwania się w głos własnego wnętrza;
do spotkania z inymi, które pozwoli budować
zgodne współistnienie między ludźmi
i narodami.
św. Jan Paweł II

BIAŁORUŚ

Ks. Tomasz Czarnocki

Powrót

PERU

Ks. Jan Miedzianowski - Misjonarz

Powrót

FRANCJA

Ks. M.S.

Powrót

CHORWACJA

Ks. Tomasz Czarnocki

Powrót

WŁOCHY

Powrót

WIETNAM

Agnieszka

Powrót

SYNAJ

Powrót

BOLIWIA

Ks. M.P.

Powrót

GRECJA

Agnieszka

Powrót

Ziemia Święta

Powrót

Święta

Wtorek, I Tydzień Wielkiego Postu
Rok B, II
Dzień Powszedni

Galeria

Wyszukiwanie